Hvordan prater gutter til hverandre?

Hvordan prater gutter til hverandre?

Det har noe å si hvilke ord vi bruker.

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter. 

Når gutter samles i større grupper, skjer det noe med måten vi prater på. Det blir fort mer brutalt og mindre hensynsfullt. Er det sånn det skal være?

Guttastemning

Det er noen som gjemmer seg bak det at det var guttastemning hvis de sa noe stygt til en annen. Om man trekker fram guttastemning-kortet kan man liksom ikke si noe på det. Men det er ingen god unnskyldning.

I praksis vil jo det si at det er greit så lenge «alle andre» også holder på med det. Det er ikke et prinsipp som holder mål. For eksempel stjeling er ikke greit bare fordi alle andre gjør det.

At gutter knyttes sammen på en spesiell måte, og at det påvirker pratingen, er ikke rart i det hele tatt. Men ofte kan det dessverre være på en negativ måte. Kan vi snu rundt på dette?

Kultur for å tøffe seg

På barneskolen er mange opptatt av å være den kuleste eller tøffeste i klassen. Det samme på ungdomskolen, og på videregående. Og kanskje også etter det? Finnes det ikke noe som er mer verdifullt?

Paulus har dette å komme med:

La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. (Efeserne 4,29)

Klarer vi å forstå hva det egentlig vil si – og lar det seg gjøre i hverdagen?

Kultur for å hedre hverandre

Vær varmhjertet mot hverandre i broderkjærlighet! Kappes om å hedre hverandre! (Romerne 12,10 NB 88/07)

Bildet som Paulus maler, er at vi skal legge fra oss de stygge ordene, men ikke bare det – vi skal ha kappløp i å hedre hverandre. Vi skal snu 180 grader rundt.

Det gjelder ikke bare i noen sammenhenger, for eksempel når man er hos besteforeldre eller i kirken. Det gjelder hele livet, også når gutta samles og søker god stemning.

«God» stemning er ikke å snakke stygt om hverandre – selv om alle visstnok er med på det. Ord har en betydning, selv om det bare er «tull».

God guttastemning er å snakke hverandre opp, og vise at man bryr seg om hverandre. La oss lage mer av den guttastemninga framover. Om du starter, kommer flere til å henge seg på. Til slutt kommer det kanskje til å bli den nye normalen.

Guttesnakk

I «Guttesnakk» tar vi opp ting som kan være ekstra interessant for gutter.