– Det koster å bryte ut av det gjengen synes er morsomt og gir god stemning, men som går på bekostning av andre

– Det koster å bryte ut av det gjengen synes er morsomt og gir god stemning, men som går på bekostning av andre

En guttesnakk med konkret utfordring og oppfordring om å leve annerledes i hverdagen.

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no. Her tar vi opp forskjellige temaer gutter er opptatt av. Fra gutt til gutt.

Du har kanskje kjent på det selv noen ganger. Ønsket om å høre til, at det føles godt å ha en vennegjeng rundt seg.

Sammen med andre trives vi ofte best! Det trenger ikke bety at det er slik 24/7, for jeg kan også kjenne på behovet for bare å være i mitt eget selskap. Det vet jeg at jeg ikke er alene om.

Vi forholder oss likevel til andre i større eller mindre grad, hver dag. Hva betyr det å være kristen gutt eller mann i klassen, vennegjengen eller på jobb? Er du og jeg annerledes?

Jesus selv ber for sine disipler – inkludert deg og meg når han sier:

«Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden.» (Joh 17,15-18)

Det enkle svaret på om vi er annerledes er «ja». Men jeg har ikke bare tenkt å sette punktum der. Jesus har tatt bolig i oss (Joh 17,26) og det preger ditt og mitt liv.

Kalt til å være annerledes

Noen ganger blir vi bare gjort annerledes av de rundt oss, som «han kristne», «presten», «superkristen», uten at vi har gjort noe spesielt for å få den merkelappen den dagen. Det hører med. Vi setter merkelappen på oss selv også noen ganger. «Jeg er kristen», «jeg er en Jesus-etterfølger» eller lignende.

Det er likevel ikke alle steder at merkelapper er like synlige. Likevel er du og jeg annerledes. Vi er kalt, helt konkret, av Jesus til å vise omsorg og kjærlighet til andre mennesker, uavhengig om de selv kaller seg kristen eller ikke.

Vær den som sier fra og oppfordrer til å slette i stedet for å dele videre.

Hva betyr det i praksis? Kanskje vet du om noen som er litt mer utenfor enn de andre i miljøet. Vi er kalt til å se og ta oss av også ham, ikke kun tenke på oss selv. Har du vært vitne til at noen i gjengen har bilder av jenter på telefonen som du vet de ikke ville likt å vite om, fordi bildet ble tatt i smug for eksempel i garderoben?

Vær den som sier fra og oppfordrer til å slette i stedet for å dele videre. Vær han som er til å stole på, han som ikke er voldelig, men som har et godt hjerte.

Aldri alene

Annerledes? Ja. Det er ikke alltid like kult å være det. Merkelapper kan være negativt ladde. Det koster å bryte ut av det gjengen synes er morsomt og gir god stemning, men som går på bekostning av andre.

Noen ganger velger vi enkleste utvei – tier stille eller overser, flyter med strømmen eller gjør helt bevisst valg som vi vet er gale.

Heldigvis står vi ikke alene om å være annerledes. For gutter og menn er også invitert inn i fellesskapet med andre kristne, for påfyll og inspirasjon til å leve som kristne vitner i verden.

Det fellesskapet har vært der siden Jesus selv gikk sammen med disiplene sine for to tusen år siden, og det fellesskapet finnes ennå med Jesus i sentrum. Han går med i tykt og tynt.

Ikke slutt med å vise omsorg

Annerledes? Ja. Våg å være nettopp det. Kanskje kan nettopp det bety at du får bety en forskjell inn i et annet menneskes liv. Kanskje kan det også være med på å lede nye inn i det kristne fellesskapet og fellesskapet med Gud.

Vi slutter ikke å vise omsorg selv om noen skulle si de ikke kommer til å ha noe med Gud å gjøre.

Om vi gjør det, ville vi ikke da kun spille skuespill og dermed ikke være så annerledes likevel?

Guttesnakk

En gang i måneden er det Guttesnakk her på iTro.no. Her tar vi opp forskjellige temaer gutter er opptatt av. Fra gutt til gutt.