Mine planer eller Guds planer?

Mine planer eller Guds planer?

Har Gud en konkret plan for mitt liv, eller får jeg lov til å være med og velge?

Aktuelt

Vi i iTro vet at mange av våre lesere vil stå ovenfor viktige valg denne våren. Her gir Eirik noen tips.

«Gud har en plan for ditt liv!» Kanskje har du hørt denne setningen i en andakt eller fra talerstolen på et ungdomsmøte? Men la meg fortelle deg en ting: Du har aldri hørt denne setningen lest opp fra Bibelen. For den står ikke der!

Det betyr ikke nødvendigvis at setningen ikke kan være sann.

Joda, det finnes mange ord og fortellinger i Bibelen (f.eks. Jeremia 29,11, Efeserne 2,10, Salme 139,16 eller 1. Mosebok 50,20), som kan tolkes i retningen at Gud har lagt planer for livene våre.

Men Bibelen er langt fra entydig om dette. Likevel roper vi ut med stor sikkerhet: «Gud har en plan for ditt liv!». Hvorfor gjør vi det?

Frykt for å velge

Den kristne forfatteren Patrick Dodson mener dette kan handle om frykt.

Iblant er vi nemlig nødt til å ta valg som får konsekvenser for livene våre: «Hva skal jeg gjøre etter videregående? Skal jeg ta meg råd til et år på bibelskole? Hva slags studie eller yrke bør jeg satse på? Skal jeg gifte meg med kjæresten min? Skal jeg flytte til en annen by?»

Valgene våre får konsekvenser, og det kan være skremmende. Jeg synes i alle fall det.

Så det hadde jo vært deilig hvis Gud hadde lagt en detaljert plan for alle disse valgene, som jeg bare kunne følge. At Gud hadde en konkret plan for mitt liv.

Men det er ikke sikkert det er så enkelt.

Gud inviterer til ansvar

Legg alt du gjør, i Herrens hånd, så skal dine planer lykkes. (Ordsp 16,3)

Eh… Hvem sine planer sa du?

Her er det jo dine planer, og ikke Guds plan for ditt liv, som skal lykkes! Er det ikke rart?

Jeg tror Gud inviterer deg til å være med og ta ansvar for din egen fremtid. Og det kan være både skremmende og spennende. Men hvordan gjør du dette?

En nøkkel til å ta valg

Det finnes nok flere gode prinsipper for å velge retning for livet. Noe som har fungert bra for meg, er å ta utgangspunkt i dette sitatet fra teologen Frederick Buechner: «Gud kaller deg til det stedet der din dype glede møter verdens dype behov».

  • Jeg jobber nå som pastor, blant annet fordi jeg finner glede i bibellesing og formidling, og fordi jeg ser behovet mennesker har for å høre om Jesus.
  • En barnehagelærer kan ha funnet sin glede i lek og moro, og sett behovet for at barn får en god oppvekst.
  • En lastebilsjåfør kan ha funnet sin glede i å kjøre store biler, samtidig som hun har sett behovet for at mat og andre viktige varer kommer trygt fram til de som trenger det.

Hva er din glede? Og hvor ser du verdens dype behov? Kan du velge en retning i livet utfra det?

Jeg tror Gud først og fremst kaller deg til seg selv.

Guds plan og våre planer

Jeg tror ikke du trenger å gjøre perfekte valg for at livet ditt skal bli godt og meningsfullt å leve.

Jeg tror Gud først og fremst kaller deg til seg selv, uavhengig av om du ender opp som pastor, barnehagelærer, lastebilsjåfør eller noe helt annet. For Jesus sier:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand» og «Du skal elske din neste som deg selv. (Matt 22,37-39)

Jeg tror dette er Guds plan for ditt liv. Alt annet er bare detaljer.

 

Bibeltekstene er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

 

Franzi, Lightstock

Aktuelt

Vi i iTro vet at mange av våre lesere vil stå ovenfor viktige valg denne våren. Her gir Eirik noen tips.