«Tvillingene» tro og tvil – ser du den ene, er det stor sjanse for at du ser den andre også

«Tvillingene» tro og tvil – ser du den ene, er det stor sjanse for at du ser den andre også

Tro og tvil er ikke motsetninger, snarere tvert imot.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Tvilen kan oppleves ubehagelig og kan føles som noe som aldri helt slipper taket. Heldigvis er det ikke hvor stor eller kraftfull tro vi har som betyr noe for Gud. I beste fall kan tvilen styrke troen vår.

Apostlene sa til Herren: «Gi oss større tro!»  Herren svarte: «Om dere hadde tro som et sennepsfrø, kunne dere si til dette morbærtreet: ‘Rykk deg opp og slå rot i havet!’ Og det skulle adlyde dere. (Luk 17,5-6)

Tomas tvileren

Det første jeg forbinder med disippelen Tomas er at det var han som tvilte. Det kan høres ut som at han er den eneste i verden som noensinne har tvilt.

Jeg synes han har fått denne merkelappen litt ufortjent.

Jeg tror det er uunngåelig å gå gjennom et liv som kristen uten å tvile.

Ja, Tomas måtte kjenne på sårene til Jesus før han trodde at Jesus hadde stått opp fra de døde, men han er ikke det eneste eksempelet fra Bibelen på folk som tvilte:

  • Abraham falt i bakken og lo da Gud sa at han og Sara skulle få barn, da Sara biologisk sett var altfor gammel.
  • Peter tvilte da han gikk på vannet.
  • Disiplene tvilte på at Jesus skulle overvinne døden, selv om han sa det til dem.

Jeg tror det er uunngåelig å gå gjennom et liv som kristen uten å tvile.

«Tvillingene» tro og tvil

Tvilen kan inntreffe på mange ulike måter. Både intellektuelt og følelsesmessig. Mange ulike spørsmål kan dukke opp.

Som mennesker er vi forskjellige av natur og tvilen vil være ulik. Noen vil tvile mer enn andre.

Tomas fikk tilnavnet «Didymos», som er gresk og betyr «tvilling». Tilnavnet hans kan på en symbolsk måte være passende fordi han på en måte hadde litt «splittet» personlighet. Han trodde og fulgte Jesus, men hadde likevel spørsmål og utfordringer til det.

Det er bedre å gå nølende på trygg is, enn å være skråsikker på usikker is.

Noe annet som er med tvillinger, er at de ofte går sammen. Ser man den ene, er den andre ofte like i nærheten. På den måten kan vi tenke at tro og tvil er som tvillinger. Det er ikke lett å tro uten å tvile. Det hører ofte sammen.

Å tvile kan være sunt

Vi skal ikke ta lett på tvilen som for mange kan være skikkelig vond, men det må ikke være negativt å tvile iblant. Det kan være sunt å tvile.

Tvil kan være et tegn på at du er sannhetssøkende og at du tar troen din på alvor. Det kan føre deg nærmere Gud.

Det er viktig å skille mellom tvil og vantro. Tro og tvil går sammen som tvillinger, men tro og vantro er motsetninger.

Vantro betyr at man ikke vil tro i det hele tatt. At man sier opp abonnementet med Gud og bevisst tar avstand fra han. At man går sin egen vei og «klarer seg» fint uten Gud. Det er vantro.

Ikke la tvilen din gå over til vantro, men fortsett å søk Sannheten!

Tvil på trygg grunn

Tvilen kan kjennes som en smertefull utrygghet, men vit at du tviler på trygg grunn. Det er bedre å gå nølende på trygg is, enn å være skråsikker på usikker is.

Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som ikke vil tro på Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham. (Joh 3,36)

Det står ikke at de som har en tvilende tro, ikke får evig liv, det gjelder de vantro, som ikke vil tro.

Tvil kan være utfordrende, men husk at din vaklende vandring med troen er på trygg is, også kalt Jesus.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.