Vi trenger en hjertesjekk

Vi trenger en hjertesjekk

Hvordan kan vi lære oss å se menneskene rundt oss gjennom Guds øyne?

Tema

Tema på iTro i oktober er verdig.

Jesus møtte mennesker på en helt spesiell måte. Han brukte tid sammen med de ingen andre ville assosieres med, og ga verdi til de som ble ansett som verdiløse. Han så mennesker gjennom Guds øyne. Hvordan kan vi møte mennesker med en kjærlighet som denne?

Guds kjærlighet til menneskene

Vi starte med å utforske Guds kjærlighet til oss. Det er først når vi erfarer selv å være objekt for en slik kjærlighet at vi kan klare å dele den videre. Guds kjærlighet er mer enn medlidende og empatisk. I menneskets natur ligger det å bry seg mest om de som ligger oss nærmest. 

Gud elsker, helt uavhengig av avstand. 

Gud fungerer ikke på samme måte som oss. Selv de som velger bort Gud og tar avstand fra Ham, elsker han med ubetinget kjærlighet. En kjærlighet som kun finnes akkurat der, mellom skaperen og den skapte.  

Det er en kjærlighet jeg sliter med å fatte. Men som totalt forandrer perspektivet mitt. 

Den som ikke elsker, har aldri kjent Gud, for Gud er kjærlighet. Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. (1 Joh 4,8-11)

Hjertesjekken

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. (Joh 13,34)

Det er lett å bli demotivert. Det er ikke lett å elske slik Jesus elsket mennesker, slik Gud elsker oss. Verken andre i menigheten, eller de utstøtte i samfunnet. Denne kjærligheten kan ikke tvinges frem, det er en livslang prosess. Til sist er det kun Gud som kan la en slik kjærlighet vokse frem i oss. 

Vi kan likevel gjøre en hjertesjekk:

Bønn og stillhet
Be om at Gud må forandre hjertet ditt, at han må virke i deg og gjennom deg. Bruk tid med Gud alene i stillhet. Velg å være tilgjengelig og åpen for at Han kan arbeide i hjertet og sinnet ditt.

Ta et oppgjør med egne tankemønstre
Hva betyr mest for deg i hverdagen? Unngår du å tenke på andres lidelse fordi det er ubehagelig? Dømmer du andre mennesker etter verdens standard, og ikke Guds?

Ta et oppgjør med egne vaner
Mange av vanene dine er direkte eller indirekte knyttet til forholdet ditt til andre mennesker. Er hverdagen din fylt med aktiviteter som kun gir glede til deg selv? Kan du legge til noe som har som eneste formål å glede andre?

Øv
Gud lover alltid å være med, men han lover ikke at vi skal kjenne oss ferdig utrustet før vi starter med oppgavene. Øv deg i gavmildhet, ydmykhet, nøysomhet og kjærlighet. Ta det første steget. Smil til de du vanligvis ville gått rett forbi på gata.

Litt etter litt kan det være at du kjenner hjertet banker hardere og for flere.

Tema

Tema på iTro i oktober er verdig.