Når vi forstår mer av verdien Gud har gitt oss, vil vi bry oss mindre om eget image

Når vi forstår mer av verdien Gud har gitt oss, vil vi bry oss mindre om eget image

Vi slutter ikke automatisk å bry oss om image og hva folk tenker selv om vi blir kristne.

Tema

Tema på iTro i mai er Image.

Hva tenker du på når du hører ordet «image»?

Skaper et image

Det første jeg tenker på er at vi ofte har en tendens til å ønske å fremstå på en bestemt måte og gi andre inntrykk av at vi er noe annet enn det vi er. Vi vil prøve å skape et bilde (Image=bilde) av oss selv.

Mange sliter med selvbildet og identiteten sin, og skaper seg for eksempel et image ved å kjøpe dyre klær og ting. Andre vil bli sett på som den skoleflinke, den som er god i sport, den smarte, den pene eller den morsomme.

Mange ganger setter vi vår lit til dette bildet vi ønsker å opprettholde, og hvis vi failer på det, rakner det for oss.

I Guds bilde

I Bibelen står det at vi mennesker er «skapt i Guds bilde» (1 Mos 1,27).

Hva ligger det egentlig i å være skapt i Guds bilde? Handler det om sjel, moral, utseende, skaperevne, refleksjonsevne? På hvilke måter er vi lik Gud, og på hvilke måter ikke?

Og dersom vi er skapt i Guds bilde, hva får det å si for jakten på vårt image og på å finne ut hvem vi egentlig er? Hva får det å si for vårt utgangspunkt og aksept?

Guder i vårt bilde

I Bibelen ser vi mange eksempler på at mennesker (som er skapt i Guds bilde) gjør opprør mot Gud og skaper guder i sitt eget bilde og tilber dem istedenfor å tilbe Skaperen.

De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. (Rom 1,25)

Jeg tror dessverre ikke at det kun skjedde på bibelsk tid, men at også vi kan skape guder i vårt bilde for eksempel ved at vi setter vår lit til andre ting, for eksempel image, istedenfor å stole på at vi har det vi trenger hos Gud.

Image i kirken

Vi slutter ikke automatisk å bry oss om image og hva folk tenker selv om vi blir kristne og får høre at Jesus elsker oss uansett. Mange av oss bryr oss fortsatt for mye om hva andre mennesker tenker om oss.

Guds mål for oss er at vi skal bli satt fri og slippe å bry oss om image.

Det kan til og med snike seg inn i kirken og få kristen forkledning.

For eksempel kan det hende at vi ofte gjør “kristne greier” kun for å opprettholde et image i våre kristne miljøer. Men heldigvis har vi en Gud som elsker oss og kan bruke selv våre egoistiske motiver til å skape noe godt.

Frihet

Hans mål for oss er imidlertid at vi skal bli satt fri og slippe å bry oss om image.

Han ønsker at vi skal forstå mer av hans kjærlighet for oss og hvilken verdi han har satt på oss.

Jo mer vi forstår av det, desto mindre vil vi bry oss om eget image og hva mennesker tenker om oss. Da står vi friere til å la oss forme etter Guds bilde.

Les mer om image og mye annet på iTro i mai!

 

Twenty20

Tema

Tema på iTro i mai er Image.