Vi må slippe til Gud når vi ber

Vi må slippe til Gud når vi ber

Er våre bønner som et travelt legebesøk? Det har lite for seg å fortelle om alle våre problemer til legen om vi ikke hører etter på hva han svarer oss.

Tema

Temaet på iTro i april er «Bønn».

I hverdagen kan bare støyen av våre egne tanker og bekymringer gjøre det vanskelig nok til å sette av tid til bønn. Det kan i alle fall jeg kjenne på.

Bønn er et lifehack og et fantastisk virkemiddel vi har tilgang på 24/7 – en hellig stund hvor vi kan tre inn i Guds nærvær og lytte til Hans visdom og veiledning.

Men så alt for ofte blir våre bønner som en travel monolog vi forsvinner fra før vi har rukket å lytte til hva Gud vil svare oss.

Som et underlig legebesøk

Jeg leste nylig «Fra bønnens verden» skrevet av teologen Ole Hallesby og han sammenlignet våre bønner som et travelt legebesøk hvor legen er et bilde på Gud.

Jeg tror vi gjør lurt i å pause hverdagsstøyen for å lytte til Gud.

Vi går inn til legen og ramser opp en lang liste symptomer og problemer vi ønsker å få ut av veien så raskt som mulig. Og så fort vi er ferdige med å tømme oss, går vi ut igjen før legen har rukket å gi oss tilbakemelding og hjelp.

På samme måte er det viktig å ikke bare «tømme ut» våre bekymringer når vi ber, men også huske å åpne hjertet og våre ører for å høre hva legen over alle leger har å si til oss.

Jeg sier ikke at det ikke har noen effekt om man ber på denne «travle» måten, men jeg tror vi gjør lurt i å pause hverdagsstøyen for å lytte til Gud.

Bibelen oppfordrer til lytting

I Bibelen oppfordres vi gjentatte ganger til å lytte til Gud:

«Vær stille for Herren og vent på ham!» (Sal 37,7a)

«Herren er nær alle som kaller på ham, alle som kaller på ham i sannhet.» (Sal 145,18)

«Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop.» (Sal 40,1b)

Disse versene minner oss om viktigheten av å være stille for og vente på Gud, å gi ham rom til å tale til oss i bønnens øyeblikk.

Med en slik bønnepraksis, åpner vi våre hjerter for Guds veiledning. Det handler ikke bare om å legge våre ønsker og bekymringer for Gud, men også om å søke hans visdom og veiledning i alle deler av livet.

I møte med bønn, må vi være villige til å gi slipp på kontrollen og stole på Hans planer for oss.

Jesus selv trakk seg alene tilbake i sitt «lønnkammer» og oppfordrer oss til å gjøre det samme:

«Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.» (Matt 6,6)

Gi kontrollen til Gud

I møte med bønn, må vi være villige til å gi slipp på kontrollen og stole på Hans planer for oss (1 Joh 5,14). Dette kan være utfordrende, spesielt når våre egne ønsker og ambisjoner står i konflikt med Guds vilje (Ordsp 3,5-6).

Istedenfor for å komme til Gud med våre egne selvsentrerte agendaer, la Gud tale til oss, slik at Han kan lede oss på veier som samsvarer med Hans gode planer for våre liv.

Ikke utsett bønnen eller forhast deg i bønn. Sett den hektiske hverdagen på pause og la Gud slippe til:

Men Herren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» (Luk 10,41-42)

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i april er «Bønn».