Trygg i troen i fellesskapet

Trygg i troen i fellesskapet

- Gud har gitt oss det kristne fellesskapet for å hjelpe hverandre til å være trygge i troen

Tema

Tema på iTro i november er «Trygg».

Andreas Furnes er 24 år gammel, studerer teologi på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og jobber som ungdomsleder i Follokirken.

Å være kristen er ikke noe du er alene. Gjennomgående i Det nye testamentet tales det om hvor viktig det kristne fellesskapet er, og at kristne skal være forskjellige kroppsdeler på én samlet kropp.

Likevel er det i vår tid ofte fokus på individets tro. Troen er noe personlig, som ikke angår andre enn deg selv og Gud. Men kan et kristent liv egentlig leves utenfor et kristent fellesskap, og hva mister man ved å ikke være med i et kristent fellesskap?

En som har mange tanker om nettopp disse spørsmålene er Andreas Furnes. Han er teologistudent og ungdomsleder, og veldig opptatt av at fellesskap er noe Gud har gitt oss.

Bibelen er opptatt av fellesskap

– Den største grunnen til at jeg er opptatt av fellesskap er at Bibelen er opptatt av fellesskap. Vi er skapt til fellesskap virker det som, helt fra Edens hage med Adam og Eva til disiplene ble sendt ut to og to, sier han.

– Men det er også en personlig del. Jeg håper at flere kan få oppleve det samme som jeg har opplevd. Det kristne fellesskapet har gjort at jeg har blitt den jeg er i dag. Jeg vil trekke frem små fellesskap som veldig viktig. Der kan man utfordre hverandre i troen, noe som har vært veldig viktig for meg.

Fellesskap former

Da Andreas var ferdig med videregående skole og begynte i militæret så han tilbake på sine tidligere ungdomsår. Da ble det klart hvor mye det kristne fellesskapet hadde formet han disse årene.

– Det er kanskje ikke så lett å se der og da, men når du senere ser tilbake på hvordan livet har vært, så kan du lettere se hva det kristne fellesskapet har gjort med deg. For eksempel så hadde jeg ikke så godt kristent fellesskap på ungdomsskolen, og da hadde jeg heller ikke en så levende tro.

Hvis du har mulighet til å ha et kristent fellesskap vil jeg sterkt anbefale å være en del av det

Selv om Andreas selv har erfart hvor viktig et kristent fellesskap kan være, tror han ikke det er umulig å være kristen alene.

– Jeg tror det går an å være trygg i troen selv om du er kristen alene i for eksempel Nord-Korea. Jeg tror Den hellige ånd er såpass kraftig at det går. Samtidig så har Gud gitt oss det kristne fellesskapet for å hjelpe hverandre til å være trygge i troen, og har du mulighet til å ha et kristent fellesskap vil jeg sterkt anbefale å være en del av det.

Brorskap og forbilder

Andreas trekker frem spesielt to ting som man går glipp av ved å ikke være en del av et kristent fellesskap: Brorskap og forbilder

– Mine ikke-kristne venner forstår ikke så lett det som er vanskelig med å tro. Det å kunne være åpen og ærlig med noen som har det på samme måte, tror jeg er viktig. Å snakke med noen som vet det kan være vanskelig er befriende.

– I tillegg så er det kristne fellesskapet viktig med tanke på forbilder. Jeg hadde flere jeg så opp til, og spesielt en fyr der jeg kommer fra betydde masse for meg. Han har vist meg gjennom livet sitt at det å være kristen ikke bare handler om å komme sammen og ha det koselig, men det kristne livet gjelder i alt du gjør, alt du tenker, og alt du sier. Det fellesskapet som vi to hadde sammen var uten tvil svært viktig for meg, avslutter han.

Bård Bøe

Tema

Tema på iTro i november er «Trygg».

Andreas Furnes er 24 år gammel, studerer teologi på Fjellhaug Internasjonale Høgskole, og jobber som ungdomsleder i Follokirken.