Det perfekte fellesskap

Det perfekte fellesskap

Hvordan defineres ditt perfekte fellesskap?

Tema

Tema på iTro i desember er "fellesskap"

Å sette opp en mal for hvordan et kristent fellesskap skal være er ikke så lett. Enda verre blir det da å forsøke å finne det perfekte fellesskap. La oss allikevel se på noen viktige momenter.

Vi har nok  alle forskjellige tanker om hvordan dette perfekte fellesskapet bør være. Til tross for disse forskjellene mener jeg at enkelte ting må ligge til grunn for et kristent fellesskap, i alle tilfeller. Disse kan sammenfattes i tre punkter: Opp, inn og ut. Tre punkter som alle blir representert i Luk 6:12-19. Her har Jesus fellesskap med Gud, fellesskap med disiplene, og Han forkynner og helbreder.

i mitt navn

Det første punktet , «opp», handler om relasjonen til Gud. Et kristent fellesskap samles for å ha samfunn med Gud: «For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem» (Matt 18:20) Dette er det elementære, uten dette har vi ingen grunn til å ha et kristent fellesskap.

Det andre punktet , «inn», handler om fellesskapet med andre kristne. Denne relasjonen bygges på nettopp det at vi tror på den samme Gud, at vi vandrer i lyset, og at vi alle er lemmer på Kristi kropp. «For om ett lem lider, lider alle de andre med. Om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.» (1 Kor 12:26) Hvordan denne relasjonen dyrkes rent konkret varierer. I en stor menighet er det ikke lett å skape en åpen personlig relasjon med alle, mens i mindre fellesskap er dette lettere å få til. Vi trenger et lite fellesskap hvor vi kan være åpne og ærlige og rettlede hverandre. Samtidig er det også nødvendig med tilhørighet i et større fellesskap, et sted hvor vi kan samles med flere kristne, få støtte, og høre hverandres vitnesbyrd.

i verden og for verden

Det siste punktet , «Ut», handler om misjon. Vi er ikke av verden, men vi er i verden og for verden. Ved misjonsbefalingen har vi fått et kall til å være og gjøre disipler. «Ut» er ikke bare et punkt i «To-do»-lista, men det en basis i våre liv som kristne som man ikke kan hoppe over. Ved relasjonen til Gud (opp), og relasjonen til andre kristne (inn), får vi støtte og utrustning til å gå ut.

I praksis vil  alle fellesskap ha hvert sitt svake og sterke punkt. Det er godt for et fellesskap å jobbe med alle disse punktene og prøve å skape en balanse mellom dem. Det vil ikke si at vi skal finne en gyllen middelvei hvor alle fellesskap skal passe inn. Vi skal ta vare på og bruke mangfoldet av nådegaver og tjenester. Men, uten «opp» har vi ingen grunn til å samles, da har fellesskapet kun et sjelesørgerisk og sosialt formål. Uten «inn» har vi ikke styrke til å gå «ut», og vi får heller ikke støtte eller rettledning. Uten «ut» har vi ikke noe mål og mening og vi har ikke tatt kallet på alvor.

skape seg et hjem

Så vil du  egentlig kunne finne «Det perfekte fellesskap»? Nei, kanskje ikke. Men i stedet for å gå på let etter dette perfekte fellesskapet, er det kanskje bedre å bruke tid og krefter på å bygge videre på det fellesskapet man har. Dersom man kan skape seg et hjem hvor man får samles om og med Gud, et sted hvor man kan motta støtte og selv støtte andre kristne, et sted hvor man blir utfordret og utrustet til å gå «ut», da vil man kunne få et fellesskap man trives i. Dette fellesskapet må skapes og ikke oppdages. Hvis du ikke spiller en aktiv rolle vil du heller ikke bli fornøyd. Men hvis du går inn for å tjene fellesskapet og ikke bare bli betjent, da vil du ha muligheten til å skape et fellesskap du kan kalle hjemme.

Foto: John Olav Selstø