Bibelens geografiske troverdighet

Bibelens geografiske troverdighet

Bli med å se nærmere på noen av stedene i Bibelen!

Tema

Tema på iTro i juni er «sted».

Bibelen er full av steder, personer og hendelser. Jeg vil tørre å påstå at det er en av de bøkene som strekker seg over lengst tidsrom og allikevel har med så mange detaljer og mye innhold.

Det som er rått med Bibelen, og som også styrker troverdigheten, er alle stedene som blir nevnt. Stedsnavn vi finner i både Det gamle og Det nye Testamentet OG steder vi kan finne på kartet vårt i dag!

La oss se litt nærmere på noen av de mest kjente og nevnte stedene som nevnes i Bibelen!

Galilea

Er et område helt nord i Israel. Du assosierer kanskje ordet rett inn i juleevangeliet «Josef dro da fra byen Nasaret i Galilea.» (Luk 2,4) Nasaret er en av byene i dette området. I Bibelen kan vi også lese om historien om da Jesus gikk på vannet (Matt 14). Dette skjedde på Genesaretsjøen som også ligger i Galilea. Historien fra Det gamle Testamentet om profeten Jona som ble spist av en hval og bodde i hvalens mage i tre dager, ble faktisk født i en by i Galilea.

De første disiplene Jesus kalte, brødrene Simon og Andreas, fisket på Galileasjøen. (Mark 1,16)

Jerusalem

Er kanskje et av de mest kjente områdene og mye av Bibelen handling foregikk nettopp her. Allerede i Det gamle Testamentet kan vi lese om kong David som inntok byen og gjorde den til hovedstad i riket sitt (Sam 5,6-10), før Salomo i senere tid bygde tempelet i Jerusalem. (1 Kong 6) Dette er det samme tempelet Herodes fortsatte å bygge i Det nye Testamentet, og hvor forhenget revnet idét Jesus døde på korset (Matt 27,51). Jesus besøkte Jerusalem flere ganger, og det var her han pleide å feire påske som barn, noe vi kan lese i historien om Jesus som forsvant i tempelet som tolvåring i Lukas 2, 41-52.

Hele påskefortellingen utspiller seg i Jerusalem.

Betlehem

Ligger kun noen kilometer sør for Jerusalem og kalles også «Davids by» (Luk 2,4). Allerede i Det gamle Testamentet i Mika 5,1-2 kan vi lese profetien om Jesu fødsel som skal skje i Betlehem og som oppfylles i Luk 2. I 1 Sam 16,1 kan vi lese om Herren som sender Samuel til Betlehem for å salve David til konge.

Kapernaum

Er en liten by ved Genesaretsjøen, som ligger i Galilea. I lignelsen om Jesus som helbreder den lamme mannen, kan vi lese at byen blir betegnet som Jesus «sin egen by». (Matt 9,1) I kapittel fire i samme evangelium står det til og med at Jesus bosatte seg i Kapernaum. Dette førte også til at mye av det han gjorde skjedde i nettopp denne byen. I alle evangeliene kan vi lese om Jesus sitt liv i Kapernaum, og mange av de lignelsene og helbredelsene vi kjenner godt til, fant sted i Kapernaum.

Lightstock

Tema

Tema på iTro i juni er «sted».