Seier over synd

Seier over synd

«Vi blir ikke syndfrie her på jorden, men Bibelen taler om at vi skal kjempe mot synd, og seire over den, allerede nå.»

Tema

Tema på iTro i oktober er «Seier».

Bibelen forteller oss at vi er syndere, og at vi kommer til å være det til vi dør. Likevel snakker den også om at vi som tror på Jesus ikke lenger er slaver under synden, og at vi skal kjempe mot den og mot djevelen og seire – med Guds hjelp.

Jeg kan oppleve kampen mot synd som en håpløs kamp, der det er lett å gi opp. For mange er det kanskje én spesiell synd som kan virke umulig å kjempe mot. Banning, porno, vonde tanker om andre… Fallene kommer tett, og det kan virke håpløst. En kan sukke med Paulus: «For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det gjør jeg» (Rom 7, 15). Det er lett å bli motløs og legge ned våpnene. Men Paulus stopper ikke med sukket. I stedet ber han oss ta opp våpnene og fortsette kampen mot synden og mot djevelen. Et eksempel på dette finner vi i Ef. 6, 10-17 der han skriver om å ta på seg Guds fulle rustning.

Vær nær Ham

Dersom vi blir nær Jesus, og tar på oss Guds fulle rustning og blir sterke i Ham, skal vi overvinne alt, står det. Vi kjemper ikke mot kjøtt og blod, men vi kjemper heller ikke alene. Det er lett å stampe i egen kraft og tro at man skal fikse alt alene før man kommer til Gud. Men det er nettopp slik vi blir motløse. Vi skal ikke kjempe alene! Med Guds hjelp kan vi oppleve seier over synd, vi kan smake på den evige seieren vi allerede har vunnet i Jesus. I Kol 1, 9-14 kan vi lese at Han vil sette oss i stand til å leve et liv som er Ham verdig, ved Den Hellige Ånd. I Ham har vi tilgivelse for syndene, og blir vi nær Ham skal vi oppleve at han vil gøre oss mer lik seg.

Forsmak

Paulus opplevde aldri at han ble syndfri her på jorden. Tvert imot virker det som han så mer og mer av sin synd etter hvert som årene gikk. Det kan virke som det er slik det er når man blir mer og mer lik Jesus – når Hans lys får lyse inn i livet ser man enda flere av de mørke krokene. Likevel er det Paulus som skriver mest om seier over synd, og om at vi ikke lenger er slaver under synden. Vi er ikke lenger vredens barn, men barn av nåden, Guds barn.

Selv om vi har syndet og kommer til å synde igjen, oppfordrer Bibelen oss til å kjempe mot synden. Og med Guds fulle rustning på skal vi oppleve at kampen kan gi seier. En liten forsmak på den evige seieren vi har vunnet ved Ham, og skal smake konsekvensene av fullt ut, hjemme i himlen.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Seier».