Hvorfor skal ikke dødshjelp være lovlig når det kan hjelpe de som lider?

Hvorfor skal ikke dødshjelp være lovlig når det kan hjelpe de som lider?

Det er viktig å bli grepet av smertefulle historier til mennesker som ønsker dødshjelp. Men vi kan ikke se isolert på disse tilfellene.

Menneskeverd

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

Menneskeverd mener at det å ta liv aldri må bli en helsetjeneste. Vi krenker menneskets iboende verdighet hvis vi ikke har annet å tilby enn å gjøre slutt på det hele.

Les mer om Menneskeverd HER.

Døden er noe de færreste av oss lengter etter. Vi vet alle at vi er på vei, men de fleste ønsker å drøye så lenge som mulig.

Men noen ganger ser og hører vi fortellinger f.eks. i media der mennesker ønsker å dø. Livet deres er så vondt og vanskelig at det eneste de ønsker er å bli fri fra smertene sine og få slippe. Det er veldig vondt at mange har det slik, og det er naturlig (og bra!) at vi har empati og ønsker å hjelpe dem.

I noen tilfeller kan det virke som at den beste hjelpen kan være å fri dem fra livet som ble så vondt. I Norge har vi ikke lov til å få dødshjelp. Hvorfor skal det ikke være lovlig når det kan hjelpe de som lider?

Her er noen grunner:

1. Lidelse

Når vi tenker på folk som ønsker dødshjelp ser vi lett for oss mennesker som vrir seg i fysiske smerter, og som lider så mye at vi ikke kan gjøre noe for å hjelpe dem. Det finnes dessverre mange som lider mye, men i Norge i dag har vi såpass gode muligheter for lindring at det er i de færreste tilfeller vi ikke kan lindre de fysiske smertene.

Statistikk fra andre land viser i tillegg at det er en forholdsvis liten andel som ønsker dødshjelp på grunn av fysiske smerter. Summen av menneskers lidelse er mer kompleks, og består av både kroppslige, emosjonelle, sosiale og åndelige elementer.

Som samfunn og enkeltmennesker burde vi derfor heller sette alt inn på å behandle mennesker med lidelser istedenfor å gi dem opp, og overlate dem til døden.

Det er ikke alltid lett, men ut fra et syn om at hvert enkelt menneske har en uendelig stor verdi, er det viktig å kjempe for at hvert enkelt menneske skal ha det godt, også i de mest sårbare fasene av livet.

2. Selvbestemmelse

Men hva hvis jeg ikke ønsker at noen skal kjempe for at jeg skal leve? Hvorfor skal noen kjempe for meg når jeg ikke vil?

I Norge bestemmer vi veldig mye i livet vårt selv. Jeg er glad for at vi har et samfunn som ikke er kontrollstyrt av myndighetene.

Derfor er selvbestemmelse en viktig grunn til at mange mener dødshjelp burde bli lovlig. Det virker betryggende å vite at jeg selv kan bestemme hvis jeg kommer i en situasjon der jeg virkelig ønsker å dø.

Problemet med selvbestemmelse som grunnlag for å legalisere dødshjelp er at det er vanskelig å skulle vite hvem dette skal gjelde for og ikke.

I land der dødshjelp er lovlig, må pasienten snakke med en lege, som må godkjenne om han/hun har god nok grunn til å få dødshjelp. Men hvis dødshjelp skal være lovlig på grunnlag av selvbestemmelse, hvorfor skal en lege bestemme om jeg lider nok til å få dødshjelp eller ikke?

Det kan synes umulig å lage et lovverk som skal ivareta selvbestemmelsen, og samtidig sikre at vi ikke gir dødshjelp til mennesker som ikke burde få det.

3. Selvmord

Det bringer oss over til det med selvmord.

Vi ser kanskje for oss at de som tar selvmord er en annen gruppe enn de som ønsker dødshjelp. Men det stemmer ikke. Det er som nevnt sammensatt hvorfor mennesker ønsker dødshjelp – det er ikke kun de som lider uutholdelig av fysiske smerter (som vi kanskje kan ha lett for å tenke).

I Norge har vi en nullvisjon for selvmord. Vi ønsker å gjøre mer for å forebygge selvmord og vi jobber ut fra at vi ikke har noen å miste.

Det er vanskelig for et samfunn å på den ene siden jobbe mot selvmord, og på den andre siden tilby assistert selvmord. Ved å tilby dødshjelp, åpner vi opp for at selvmord kan være en løsning.

4. Endring i samfunnet

Det er viktig å bli grepet av smertefulle historier til mennesker som ønsker dødshjelp. Men vi kan ikke se isolert på disse tilfellene. For selv om spørsmålet om dødshjelp er personlig, vil det også få konsekvenser for hele samfunnet.

Holdningene og verdiene våre endres over tid av lovene vi har. En legalisering av dødshjelp vil derfor gjøre noe med oss og hvordan vi ser på verdien av et liv.

Dette ser vi i land der dødshjelp har blitt lovlig. I land som har åpnet opp for dødshjelp, har det skjedd en glidning i hvilke kriterier som skal til for å kvalifisere for dødshjelp. Altså, tanken om å se døden som en løsning, blir normalisert. I tillegg ser vi også i disse landene en stor økning i antall som får dødshjelp.

5. Verdig død

Et ønske om en verdig død brukes ofte som en grunn for å ha tilgang på dødshjelp. Jeg kan forstå ønsket om dødshjelp når livet med de omstendighetene man har virker uverdig, og det er viktig at vi gjør det vi kan for at mennesker skal få dø med verdighet.

Jeg tror imidlertid ikke dette gjøres ved å la mennesker ta selvmord, og implisitt si at livet deres ikke lenger er verdt å leve.

En verdig død innebærer at vi som samfunn og enkeltmennesker er mer til stede for de som er døende, og gjør alt vi kan for å forbedre en helhetlig helsehjelp til mennesker som trenger det, helt til det siste. Det er en verdig avslutning på livet.

Hvis du tenker på å gjøre slutt på alt, ta kontakt med Mental Helse på 116 123.
Det finnes hjelp å få.

 

Unsplash / Austin Kehmeier

Menneskeverd

Menneskeverd arbeider aktivt for å styrke vernet om menneskelivet fra befruktning til naturlig død, og for spesielt sårbare grupper.

Menneskeverd mener at det å ta liv aldri må bli en helsetjeneste. Vi krenker menneskets iboende verdighet hvis vi ikke har annet å tilby enn å gjøre slutt på det hele.

Les mer om Menneskeverd HER.