Løfter Gud ikke har gitt

Løfter Gud ikke har gitt

Om at livet ikke blir perfekt når du blir kristen, og hvorfor det ikke er dårlige nyheter.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Perfekt».

Hvilke ting skulle du ønske du hadde mer av eller var bedre til? Jeg tror det er et spørsmål vi ganske raskt har noen svar på.

Vi ønsker oss mer penger, mer hvile, flere venner, en sterkere kropp, mer anerkjennelse. Vi ønsker vi hadde bedre kondis, bedre selvkontroll, bedre utseende eller en bedre familie. Inni oss er det en lengsel etter det perfekte. Hvor kommer den fra?

Lengselen etter det perfekte

Da den perfekte, hellige Gud skapte oss mennesker, laget han oss så vi skulle likne ham. Etter alt ble snudd på hodet i syndefallet, ble det ødelagt, men lengselen etter det perfekte finnes fortsatt i oss, for vi vet at det finnes noe bedre. Derfor lengter og jager vi etter vår forståelse av hva som er perfekt.

Men sannheten er at ingenting av det vi lengter etter vil gi oss den opplevelsen. Du vil aldri kunne sette deg ned, sukke lykkelig og si: Nå er jeg endelig lykkelig!

Verken VM-titler, en «perfekt» kropp, millioner av følgere eller dén kjæresten vil tilfredsstille deg. Det du jakter på er egentlig tomhet. Til og med den personen i verden du ser aller mest opp til kjenner på at det er ting i livet som skurrer.

Guds løfter

Selv du som tror på Jesus, vil aldri oppleve at livet blir perfekt. Noen vil fortelle deg at livet som kristen gjør deg lykkelig og at bare du tror nok, så vil du oppleve suksess og fremgang. Gud har aldri lovet deg det.

Det Gud har lovet deg, er først og fremst at han har kommet nær deg med sin nåde og frelse i troen på Jesus. Og det gir livet ditt et helt nytt utgangspunkt! Du kan bli lykkelig i troen på Jesus, men kanskje det ikke skjer på akkurat den måten du ser for deg er best for deg.

Dette diktet av en ukjent forfatter har fulgt meg i mange år, og inneholder dype sannheter i et enkelt språk:

God didn´t promise days without pain
Laughter without sorrow
Nor sun without rain
But He did promise strenght for the day
Comfort for the tears
And light for the way.

Gud har aldri lovet oss et perfekt liv, uten smerte, sorg eller regn.

Ennå.

Når livet, slik vi kjenner det, en gang tar slutt. Når Jesus kommer igjen, og vi skal få tilbringe evigheten sammen med vår pappa, Gud, da skal vi fullt ut får oppleve det perfekte.

Inntil da er Guds løfter til oss at å tro på Ham gir livet mening og retning. Han er sammen med oss, han gir oss styrke for dagen, han vil trøste oss og gi oss lys på veien gjennom livet. Vi er aldri alene, og han bryr seg om alle våre frustrasjoner, lengsler og sorger.

Gud lover oss ikke en kjæreste, at vi aldri skal bli syke eller at vi skal føle at livet er perfekt, men han er alltid nær, og det er det beste vi kan få oppleve: Å leve livet sammen med Gud. Det gjør oss lykkelige, selv om det kanskje er en annen type lykke enn det vi tenker på menneskelig sett.

Gode bibelvers å lese:

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær. Sal 46,2

Kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. 1 Pet 5,7

Jeg vil gjøre deg vis og lære deg den veien du skal gå, jeg vil la mitt øye hvile på deg og gi deg råd. Sal 32,8

Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Joh 10,14-15

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. 2 Kor 1,3-4

Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Joh 14,27

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn. Sal 37,5

Tema

Tema på iTro i oktober er «Perfekt».