Jesus sine 7 ord på korset

Jesus sine 7 ord på korset

På korset viste Jesus at han hadde omsorg for moren sin, en dødsdømt forbryter, oss, og til og med bødlene sine.

Tema

Temaet på iTro i desember er «Kors».

Bibelen forteller at Jesus sa sju ting mens han hang på korset. Og hvert av utsagnene har en betydning.

1. Hadde omsorg for bødlene sine

«Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Luk 23,34)

Selv når han henger på korset, viser Jesus kjærlighet til menneskene rundt seg – til og med til dem som er skyld i at han måtte dø. Jesus ber sin Far om å tilgi soldatene som stod rundt korset hans.

Men samtidig tilgir han også alle oss andre, som riktignok ikke var fysisk til stede rundt korset da han døde, men som like fullt er skyld i at han måte dø.

Paulus forklarer hva det egentlig er som skjer når Jesus sier det han sier her:

«Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» (Rom 5,8)

2. Et løfte om paradis til en dødsdømt kriminell

«Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.» (Luk 23,43)

To dødsdømte forbrytere ble korsfestet på hver sin side av Jesus.

Den ene av dem hånte Jesus fordi han ikke hjalp seg selv og dem ned fra korset, mens den andre irettesetter den første, og sier og sier til Jesus: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike!»

Forbryteren ber Jesus om å unne ham en liten tanke når han kommer til sitt rike. Men Jesus gir ham mye mer enn det han ber om. Han gir ham evig liv, han får bli med Jesus til Paradis!

Ikke som takk for at han hadde levd et godt liv, men fordi Jesus kom til jorda for å gi nettopp slike som ham håp og liv i Paradis – av nåde, som en gave.

3. Bryr seg om de etterlatte

Han sa til sin mor: «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen: «Dette er din mor.» (Joh 19,26-27)

Maria var også et offer på Golgata denne langfredagen for nesten 2000 år siden. Å miste sin eldste sønn er ille nok, men hun mistet også han som skulle forsørge henne når hun ble eldre.

Selv om man skulle tro at Jesus hadde nok med seg selv der han hang på korset, ser han likevel morens situasjon, og løser denne ved å gi henne disippelen Johannes i sitt sted.

Jesus viser enda en gang at han har omsorg for menneskene rundt seg, og tar seg av dem på alle måter, ikke bare ved å gi evig liv til alle som vil ta imot ham, men også helt konkret i hverdagen, med de utfordringer som måtte følge med den.

Jesus ble forlatt av Gud, for at vi skal slippe å bli det.

4. Da Jesus ble forlatt av sin Far

«Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» (Matt 27,46)

C.S. Lewis sa det slik om Jesu situasjon: «At Gud er ‘skjult’ oppleves nok mest smertefullt for dem som står han nærmest. Og derfor vil Gud selv, i et menneskes skikkelse, føle seg mer forlatt enn noen annen».

Jesus hang på korset med en vanvittig byrde. Han bar all verdens synd på seg, og tok straffen for dem.

Jeg hørte en gang en som sa at aldri har en dødsstraff vært mer fortjent enn da Jesus døde på korset – det var bare ikke han som hadde fortjent den.

Jesus ble forlatt av Gud, for at vi skal slippe å bli det.

5. Mennesket Jesus

«Jeg tørster.» (Joh 19,28)

Det står ikke så mye om Jesu følelsesliv i Bibelen, men det står nok til at vi kan vite at han kjente både på sult, tørst, sorg, medfølelse, angst og mer til.

Og Jesus viser at han ikke bare var halvveis menneske, men at han var det fullt ut, og hadde samme følelser og behov som det vi har.

Jesus vet hva det er å lide. Kanskje er dette godt å vite når vi ber Gud om hjelp til både store og små dagligdagse bekymringer. Han forstår han hva det er vi snakker om, fordi han selv har levd på jorda, vært et menneske, og selv vet hva lidelse er.

Det som så ut til å være Jesu nederlag, vendte Gud om til en seier

6. Mission completed!

«Det er fullbrakt!» (Joh 19,30)

På mange måter er Jesus det stikk motsatte av en klassisk superhelt. De færreste superhelter roper triumferende: ”Mission completed!” – og så dør.

Og kanskje tenkte Satan akkurat det samme som Jesus sa på dette tidspunktet. At endelig var det «mission completed» – han hadde overvunnet fienden – Gud var død!

Og han innså kanskje først senere at det var dette som faktisk var det store nederlaget hans – at det var her han selv var blitt beseiret.

Det var å dø for menneskenes skyld, å overvinne døden, som var Jesu oppdag. Og nå var det straks fullført.

7. Fra død til seier

«Far, i dine hender overgir jeg min ånd!» (Luk 23,46)

Disse siste ordene Jesus sa før han døde, viser at han hadde en tillit til at hans Far nå skulle ta seg av det som kom til å skje. Noe Gud tydelig viste at han gjorde ved å reise Jesus opp fra de døde igjen den tredje dagen.

Det som så ut til å være Jesu nederlag, da han døde på korset, vendte Gud om til en seier – en seier Jesus vant over døden og Satan på vegne av meg og deg.

raheel9630 / pixabay

Tema

Temaet på iTro i desember er «Kors».