I praksis er ikke et åndelig liv bare høytsvevende

I praksis er ikke et åndelig liv bare høytsvevende

Det er det nye livet vi som kristne får når vi bekjenner Jesus som frelser og tar imot Den Hellige Ånd, som er et åndelig liv.

Tema

Tema på iTro i mai er «Ånd».

Det er lett å assosiere åndelighet med å være høytsvevende. Vi ser for oss personen som snakker med store ord og bilder, og gjerne beveger seg grasiøst til lovsangen. Ingenting skal planlegges, for det skal være så mye rom som mulig for Den Hellige Ånd til å virke.

Og jo – det er viktig å gi Den Hellige Ånd rom og mulighet til å bevege oss. Men i praksis trenger ikke dette å alltid være så høytsvevende. Noen ganger er det åndelige ganske konkret og jordnært.

Se på Jesus

Som alltid er Jesus det viktigste og beste eksempelet for oss. Han viser oss ekte åndelighet, et liv nært knyttet til Gud – Han er jo en del av treenigheten.

Likevel er livet Hans overraskende enkelt, og ja, jordnært. Han gav mat til sultne, verdighet og omsorg til de som ble sett ned på og dårlig behandlet i samfunnet.

Jo – Han utøvde også mirakler, og det skjedde ganske ekstraordinære greier rundt Ham. Jesus sier at med tro som et sennepsfrø (helt sykt lite), så kan vi beordre fjell til å flytte seg. (Matt 17, 19-20). Det er åpenbart at Gud har kraft til å gjøre (det vi vil kalle) overnaturlige ting.

Men Jesus kom ikke til jorda for å showe og gjøre mirakler. Han reklamerte ikke med «Helbredelse garantert» når Han reiste rundt i Israel. Han kom for å frelse oss, og gjenopprette forholdet vårt til Gud. Han kom for å sette ting tilbake til slik de var ment å være.

Mennesket ble skapt som åndelige vesener, med mulighet til direkte kontakt med Gud. Vi gikk sammen med Ham i hagen. Ved syndefallet mistet vi kontakten, og det åndelige ble mindre tilgjengelig for oss. I Himmelen skal vi igjen få leve sammen med Gud i herlighet, på grunn av det Jesus gjorde for oss på korset. Men allerede nå har vi fått muligheten til å igjen være nær Gud – gjennom at Den Hellige Ånd virker i hjertene våre.

Åndens frukter

Hvordan ser da et åndelig liv ut? Jeg tror disse versene er viktige å ha med seg:

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Gal 5, 22-23a

Et liv ledet av Den Hellige Ånd vil farges av Guds hjertesaker. Dette vil påvirke våre prioriteringer og valg. Det vil også påvirke emosjonene våre, empatien og kjærligheten; gjøre at vi blir nødt til å bry oss om mennesker rundt oss – for vi klarer ikke å la være. Dette er åndelighet.

Samtidig gir et liv ledet av Den Hellige Ånd tilgang til Guds kraft, og Den gjør Guds ord levende for oss. Vi kan kjenne hvordan vi forandres, og oppleve Guds nærvær, mirakler og bønnesvar.

Et åndelig liv inkluderer både det vi ser på som overnaturlige ting og noe av det vi ser på som gode egenskaper og medmenneskelighet.

Alt er ikke fullt ut slik som det skal bli i himmelen, men Jesus har faktisk seiret over døden og det onde allerede, det er fullbrakt. Gjennom den Hellige Ånd får vi oppleve at dette er sannheten, og det nye livet som vi skal få fortsette å leve for evighet i himmelen, det starter nå!

Det er det nye livet vi som kristne får når vi bekjenner Jesus som frelser og tar imot Den Hellige Ånd som er et åndelig liv.

Tema

Tema på iTro i mai er «Ånd».