– I Jesu navn, fall ned!

– I Jesu navn, fall ned!

Tidligere NLM-sjef fikk nærkontakt med onde krefter.

Tema

Tema på iTro i november er «Frykt ikke».

Ola Tulluan har vært misjonær, generalsekretær og rektor i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

Et møte med onde åndskrefter er kanskje skummelt og uvanlig for oss nordmenn, men for flere norske misjonærer er dette virkeligheten.

Som mangeårig misjonær i både Indonesia, Singapore og Peru er Ola Tulluan godt vant til å møte andre kulturer og religioner. I løpet av sine tolv år i Indonesia møtte han en kultur som på det religiøse område konstant var i kontakt med åndeverdenen. Han fikk et møte med mennesker som var besatte av onde åndskrefter, og her har Tulluan mange historier han kan trekke frem.

Så bare det hvite i øynene på den besatte

På spørsmål fra iTro trekker Tulluan frem en spesiell historie fra Indonesia. Tulluan befant seg på et møte i den nordre delen av Sulawesi, en øy i Indonesia. Tulluan hadde med seg noen studenter fra bibelskolen i Batu som tok seg av lovsangen.  Det var Tulluan som prekte denne kvelden. Det var mørkt og det var mye folk i et nærmest naturlig amfi.

– Vi befant oss utendørs. Mens jeg stod og talte ser jeg plutselig forsamlingen deler seg i to. Jeg skimter en mann som kommer oppover med en skarp kniv, forteller Tulluan.

LES OGSÅ: Hun ba til Allah, Jesus svarte

Belysningen var heller ikke den beste.

– Jeg så bare det hvite i øynene hans, og at han kom mot meg med løftede armer, veivende med kniven. Jeg ble naturligvis redd og visste ikke hva jeg skulle gjøre. Da den besatte mannen nærmet seg og var mellom 5 og 10 meter unna ropte Tulluan: I Jesu navn: Fall ned!

Og det var akkurat det som skjedde. Mannen ble bært bort av bibelskolestudentene mens møte fortsatte som normalt, Tulluan forkynte evangeliet, og det ble bedt en bønn på slutten. Etter møte gikk Tulluan over til studentene. Sammen med studentene satt denne mannen som tidligere hadde falt i bakken.

– Studentene kunne fortelle meg at mannen hadde tatt imot Jesus. I Jesu navn måtte ånden fare, og han kom til tro på Jesus, forteller den tidligere misjonæren.

Onde åndskrefter er en realitet

Tulluan forteller at han har opplevd flere møter med onde åndskrefter mens han var i Indonesia. Derfor er det heller ikke noe vanskelig for han å tro at onde åndskrefter finnes.

– Vi leser flere steder i Bibelen om at det er en realitet med onde åndskrefter, forteller Tulluan.

Jesus ble fristet av Satan (Matt 4,1-11), Djevelen går rundt som en brølende løve og søker noen han kan oppsluke (1. Pet 5,8). Han kan også omskape seg til en lysets engel (2. Kor 11,14). Paulus taler om ondskapens åndehær i himmelrommet (Ef 6,12).

Frykt ikke

Men selv om Djevelen blir omtalt som denne verdens gud (2. Kor 4,4), så er det bare på lånt tid og med lånt makt. Djevelen ble overvunnet da Jesus døde på korset. Jesus avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset (Kol 2,15).

– Derfor er det viktig å få frem at i troen på Jesus er vi trygge. Når Jesus sier ”Frykt ikke” så skal vi  som tror på Jesus som vår frelser få lov til å ta til oss det med stor frimodighet, avslutter Ola Tulluan.

Tema

Tema på iTro i november er «Frykt ikke».

Ola Tulluan har vært misjonær, generalsekretær og rektor i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).