Antikrist

Antikrist

Blant Satans mange hjelpere er Antikrist. Antikrist hermer etter Jesus, og vil lure menneskene til å tilbe seg i stedet.

Antikrist

Sverre Bøe er ansatt påFjellhaug internasjonale Høgskole,som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Satan har mange navn i Bibelen, som djevelen, løgneren, slangen og forføreren. I tillegg har han mange hjelpere, blant annet egne engler (Matt 25,41 og 2 Pet 2,4).

I den siste  tiden før Jesus kommer tilbake skal han kjøre frem to spesielle agenter. Begge blir i Joh Åp 13 kalt for «Dyret». Det første er «Dyret av havet» (v.1-8), det andre er «Dyret fra jorden» (v.9-16).

Antikrist vil væremotJesus, men samtidig vil han ha førsteplasseni stedet forJesus.

Dette «Dyret av havet»  er nokså sikkert det samme som 1 Joh 2,22 kaller «Antikrist»: «Mine barn, det er den siste time. Og likesom dere har hørt at Antikrist kommer, så er det alt nå stått fram mange antikrister. Av dette vet vi at det er den siste time.»

Kanskje forstår vi lettere hva og hvem han er om vi vet at anti på gresk kan bety to litt forskjellige ting: Det kan bety «mot«, og da i fiendtlig mening. Men det kan også bety «i stedet for«. Antikrist vil være mot Jesus, men samtidig vil han gjerne ha førsteplassen hos menneskene i stedet for Jesus.

Antikrist hermer etter Jesus

Disse to meningene  finner vi når Paulus forklarer hva og hvem vi til sist skal slåss mot. Han bruker ikke navnet «Antikrist», men kaller ham for «syndens menneske» og «den lovløse». I 2 Tess 2,4 skriver han: «Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud.»

Antikrist hermer etter Jesus. Akkurat som Jesus døde og stod opp igjen skal han bli «såret til døden, men det dødelige sår ble legt. Og all jorden undret seg og fulgte etter dyret» (Joh Åp 13,3). Slik vil han lure og forvirre menneskene. For målet hans er at de skal tilbe ham.

Men Gud vet om dem og lover sine evig frelse

For å få  det til har Satan altså tenkt å utstyre ham med et en assistent, en propagandasjef. Det er han som kalles «Dyret av jorden» eller «den falske profet» (Joh Åp 13,9-16 og 16,13). Og han skal herme etter Den hellige ånd. Blant annet «får det ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øyne», (Joh Åp 13,13), omtrent som Ånden falt på apostlene pinsedag (Apg 2).

Dette Dyret skal også forsøke å presse alle menneskene til å tilbe Antikrist. Derfor vil han nekte alle som ikke tilber Antikrist å handle gjennom et system der bare de som lar «666» stemple på hånden eller panna får handle (Joh Åp 13,16-18).

Dermed blir de  kristne forfulgt. Men de vet at de aldri må tilbe andre enn Gud. Dermed risikerer de å bli drept. Men Gud vet om dem og lover sine evig frelse (Joh Åp 20,4).

Foto: maxkallehhoff/flickr.com