Hva betyr det at syndens lønn er døden?

Hva betyr det at syndens lønn er døden?

Jesus døde den døden som vi egentlig fortjente, mens vi får det han fortjente.

Tema

Temaet på iTro i januar er «Lønn».

Når jeg tenker på lønn, er det for det meste positivt. Det er det man får tilbake når man har gjort en jobb. Ofte kan lønnen være selve grunnen til at man tar på seg en jobb, slik at man får penger man kan bruke på noe. Hvis man ikke får lønn, vil man føle seg lurt. Lønn skal man ha.

I Romerbrevet møter vi på en lønn som er ganske annerledes. Den vil vi absolutt ikke ha. Det står nemlig om syndens lønn, og det er døden.

Hva betyr det?

Hva er synd?

Det gale vi gjør, kaller vi gjerne synd. Men synd er ikke bare noe vi gjør, men noe vi har. Dypest sett er synden et uttrykk for at vi ikke tror og stoler fullt og helt på Gud.

Synden er at de ikke tror på meg. (Johannes 16,9)

Som en konsekvens av dette, ender vi opp med å gjøre det som vi egentlig vet Gud sier er galt.

Vi mennesker er opptatt av å få det vi fortjener, og det er akkurat det som skjer her. Lønnen vi får for å synde er død, men nå kommer kanskje verdens viktigste men.

Guds nådegave

Om vi leser verset i sin helhet, så ser vi at det slutter ikke med død. Det finnes en annen vei.

Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. (Romerne 6,23)

Legg merke til at det ikke står at Gud gir oss evig liv som lønn. Det er ikke slik at vi fortjener dette evige livet, som godtgjørelse for arbeidet vi har gjort. Nei, han gir det som en gave – ja, en nådegave! Det blir gjort mulig gjennom at Jesus ofret sitt eget liv.

Når vi snakker om nådegaver til vanlig, handler det om åndsgavene som Gud utruster hver enkelt troende med, som personen kan bruke for å hjelpe menigheten sin. Det er ikke slik at man får alle gavene, men bare enkelte, slik Gud finner det for godt. Men nådegaven i verset vårt gis til alle som tror!

Vi får det Jesus fortjener, og han får det vi fortjener. Vi har rett og slett byttet plass. Dette kaller vi for «det salige byttet».

Oppstandelsen

Jesus døde altså den døden som vi egentlig fortjente. Helt frivillig. På den tredje dagen ble han oppreist igjen. Døden kunne ikke holde ham fast.

Den kan heller ikke holde fast de som tror på ham. For Jesus-etterfølgere er ikke døden noen endestasjon, men en overgang fra det jordiske livet til det evige. Da vil synden, som fremdeles blander seg inn i livene våre nå, forsvinne.

Pearl / Lightstock

Tema

Temaet på iTro i januar er «Lønn».