Holder det med en like fra Gud?

Holder det med en like fra Gud?

Jeg er egentlig litt flau over det, men jeg kan vel like godt innrømme det.  Jeg er opptatt av likes.

Tema

«iSamfunnet» er tema på iTro i november.

Denne saken ble opprinnelig publisert i november 2014.

På Facebook, på Instagram, på Twitter.

Av og til spør jeg meg selv hva det er jeg egentlig holder på med.

Hvorfor bryr jeg meg?

Raske tilbakemeldinger

Stadig flere undersøkelser viser at en voksende andel av unge mennesker i Norge har psykiske utfordringer. Mange forskere ser ut til å mene at de store forventningene i samfunnet er blant hovedårsakene.

Presset om å lykkes på skole og jobb. Forventningene om å se bra ut. Kravene om å være sosial, morsom og omgjengelig, samtidig som vi skal holde på med spennende fritidsinteresser.

De siste årene har de sosiale mediene kommet for fullt, og fungerer nærmest som en lyskaster på livene våre. Alt skal plutselig vises frem, og de sosiale mediene er i seg selv en ny arena hvor vi føler at vi må lykkes.

Tilbakemeldingene kommer, enten i form av mange likes, eller i form av likegyldighet fra de som følger oss.

Et evig spørsmål

Spørsmål om hva vi skal bygge identiteten vår kom ikke med Facebook eller Instagram. Det er noe vi mennesker har strevd med i alle tider.

En venn tipset meg om en tale på YouTube som virkelig utfordret meg og ga meg noe å tenke på.

Man skulle nesten ikke tro at den kunne fenge unge mennesker i dag, for presten, Henri Nouwen er gammel, det samme er TV-produksjonen og hjelpemidlene. Budskapet derimot, det er veldig relevant.

Nouwen peker på tre ting vi mennesker ofte ender opp med å bygge identiteten vår på:

  • Jeg er hva jeg gjør (jeg føler meg bra når det går bra og jeg har suksess)
  • Jeg er hva folk sier om meg (jeg føler meg bra når folk skryter av meg)
  • Jeg er hva jeg har (jeg føler meg bra når jeg har en god CV, fin familie, eiendeler eller en god karriere).

Problemet, sier Nouwen, er at dette er faktorer som det er vanskelig å ha kontroll over.

Hva skjer når vi møter motgang? Hva skjer når folk ikke skryter av oss, men i stedet baksnakker? Hva om jeg mister jobben, eller kjæresten velger å gå fra meg? Hva om jeg får økonomiske problemer?

Hva skjer når jeg ikke får noen likes?

Å være den elskede

Talen til Nouwen heter «Being the beloved» (å være den elskede). Svaret hans på identitetsspørsmålet, og det han virkelig utfordrer deg til å ta til deg, er: Tar du til deg det Bibelen sier om hvordan Gud ser på deg?

Gud ser nemlig på sine som hans elskede døtre og sønner. Gud ser på oss med en uendelig kjærlighet, som ikke skifter etter om vi har suksess eller motgang, om mennesker snakker oss opp eller ned. Om vi får mange eller bare noen få likes.

 Hvem er du?

Du er Guds elskede sønn/datter.

Holder det med en like fra Gud?

Tema

«iSamfunnet» er tema på iTro i november.

Denne saken ble opprinnelig publisert i november 2014.