Fri vilje

Fri vilje

Vi snakker ofte om fri vilje, men er den så fri?

Tema

Tema på iTro i september er «Valg».

Har vi fri vilje? Som Sverre Bøe skrev her står det lite i Bibelen om fri vilje. Det står heller mer som tyder på at vi ikke har det. Vi tok en prat med Arne Helge Teigen, Fjellhaug om dette.

– Hva er grunnen til at vi snakker om «fri vilje»?
Uttrykket viser til den lutherske bekjennelsen. Det er ikke snakk om fri vilje i forhold til Gud, men en viss frihet i mellommennelskelige relasjoner. Det betyr at man har et ansvar for sine handlinger og de valg man tar. Hvis man kjører den andre linja langt, når vi snakker om den trellbundne vilje, begynner man nesten å fraskrive ansvar.

– Hva mener du med trellbunden vilje?
Det betyr ikke at man ikke har vilje. Hva vil det si at viljen er bundet? Det vil jo si at den er styrt av andre drifter eller ting i oss. Det kan være noe så enkelt som sult, ja, behov i alle mulige retninger. Vi er bundet av synden. Av egoisme. Synden binder menneskets vilje og tar makt over den.

Ikke bare fordi jeg må, men fordi jeg har fått tillit til Jesus

Arne Helge mener det er viktig å klargjøre viljebegrepet.
– Angsten for Gud og synden styrer viljen i et menneske som ikke har kommet til tro, i et menneske som har kommet til tro er det troen som styrer viljen. Viljen må frigjøres. Vi kjemper også med å være bundet til synden som kristne, men i troen på Jesus frigjøres mennesket fra dette, og blir bundet til Kristus.

– Så mennesket har egentlig aldri fir vilje, vi bare går fra å være bundet til noe til å bli bundet til noe annet?
Det er det med to naturer. Som kristen dras en i to retninger. Jeg dras mot synden, samtidig har jeg fått tillit til Kristus som den som tilgir min synd daglig, og som har frelst meg en gang for alle. Da tar jeg noen valg om er bestemt av den troen. Da binder på en måte troen på Jesus viljen min.

– På samme tid – Hvorfor velger jeg å innrette mitt liv etter Guds bud?Det er jo noe jeg velger. Ikke bare fordi jeg må, men fordi jeg har fått tillit til Jesus. Til Jesus som vil det beste for mitt liv, og for meg. Det kan vi kalle tillittens gjerninger. Jeg tror det er bedre for meg å leve etter Guds bud enn det verden sier er bra for meg.

Troen kommer før viljen

– Hvorfor vi snakker så mye om det hvis Bibelen ikke gjør det?

Det lurer jeg også på. Nesten så det er tatt som en selvfølge. Hvorfor tar man det som en gitt forutsetning? Det er kanskje et resultat av at vi er mer påvirket av ikke-kristen tenkning enn det vil vil innrømme. Det finnes også en type forkynnelse om at Gud har skapt oss med en fri vilje. Bibelen er ganske tydelig på at vi ikke har fri vilje.

– Kanskje man ikke helt ser sammenhengen mellom troen og viljen. Troen kommer før viljen. Kanskje det ikke alltid er klarhet mellom troen og viljen. Man tar et valg, i kraft av troen som Gud har gitt. En tro man kanskje har levd i hele oppveksten, men ikke alltid har vært bevisst på.

– Men vi har en mulighet til å velge bort Gud?
– Hvis en da velger å si nei til Jesus, da har man kanskje tvunget fram et valg? Man ser at det valget også er bestemt av noen faktorer. Venner og familie for eksempel.

 

Ill.foto:  © LoloStock – Fotolia.com