Du behøver ikke å velge mellom Bibelen og evolusjon

Du behøver ikke å velge mellom Bibelen og evolusjon

– Begge deler er ypperlige kilder til hvordan Gud har skapt verden slik vi ser den i dag, skriver Jon Romuld Håversen. 

Tema

Tema på iTro i januar er «skapt til».

Når Isak i TV-serien SKAM blir spurt hva han tror på svarer han «Vitenskap, jeg tror på vitenskap». Dette er en tro Isak deler med mange unge og gamle mennesker jeg møter over hele landet.

Men er det virkelig så enkelt som at vitenskapen har gjort troen på Gud unødvendig? Kan man ikke si «ja takk, begge deler» til både vitenskapen og Gud?

Å bake en kake

Hvert år ønsker familien min å ha meg med på en godtestopp ut hele januar, men jeg sier alltid nei. Hvorfor? Fordi jeg vet jeg aldri kommer til å klare det. Jeg simpelthen elsker kake!

Tradisjon tro var vi ikke langt ute i januar før årets første kake ble bakt i leiligheten min. En deilig sjokoladekake jeg kunne servere da jeg fikk venner på besøk en kveld tidlig i 2019.

Hvordan denne kaken ble til kan jeg forklare på to ulike måter; jeg kan forklare den med at alle ingrediensene ble lagt til en bolle, røret sammen, og lagt i en ovn satt til 200 grader.

Både ingrediensene og meg selv er to ypperlige forklaringer på hvordan kaken ble til!

Men, jeg kan også forklare kaken med meg selv, jeg bakte kaken! Og det faktum at kaken er blitt til ved en rekke ingredienser fjerner ikke nødvendigheten ved at jeg står bak kaken. Og det at jeg har bakt kaken fjerner ikke nødvendigheten av ingrediensene.

Både ingrediensene og meg selv er to ypperlige forklaringer på hvordan kaken ble til!

Ingen klar konflikt

Så hvordan skal vi forklare verden vi lever i? På samme måte som kaken, kan man forklare den på to måter som ikke er i konflikt med hverandre.

Det at det har vært en prosess som vitenskapen kan gi oss større innsikt i, er på ingen måte i konflikt med tanken på at Gud kan ha stått bak denne prosessen.

Dermed er det ingen klar konflikt mellom naturvitenskapen og den kristne oppfatningen om at Gud har skapt universet. Du trenger derfor ikke å velge bort naturvitenskapen for å tro på Gud.

Jorden på søyler

Hva med Bibelen, da? Kan man tro på det jeg blir fortalt i naturfagstimen om evolusjon og Big Bang og fremdeles tro på Bibelen, eller blir man tvunget til å enten forkaste Bibelen eller evolusjon?

Her finnes det flere ulike syn blant kristne, men jeg vil si: «Ja takk! Begge deler». Skal man ta Bibelens tekster på alvor, er man nødt til å prøve å forstå hva de faktisk prøver å fortelle oss.

Ta for eksempel Hannahs bønn i 1 Samuel 2,8 hvor det står at Gud har satt jorden opp på søyler. Forsøker hun å si at jorden er satt på noen fysiske søyler, eller forsøker hun å forklare at Gud har kontroll på verden?

Jeg har enda til gode å komme over noen som mener det første.

Hvorfor, ikke hvordan

Det er altså ikke slik at den bokstavelige tolkningen av Bibelen alltid er den beste tolkningen av Bibelen.

Et argument for å ikke tolke skapelsesberetningene i Bibelen bokstavelig er at de slettes ikke er et naturvitenskapelig dokument med mål om å forklare leserne i detalj hvordan jorden ble til.

Det betyr ikke at vi skal sette en parentes rundt Bibelens første kapitler, eller tenke at de er uviktige, men at de forteller mer om hvorfor vi er skapt, og ikke så mye om hvordan.

Bibel og evolusjon

Når vi tenker på «skapelse» i 2019, tenker mange umiddelbart på biologi, astrofysikk, Big Bang og evolusjon. Men dette var jo ikke det forfatterne av skapelsesberetningen tenkte på!

De hadde helt andre spørsmål de var opptatte av; Er skaperverket godt? Har det en skaper? Er det skapt til en hensikt? Dette er spørsmål du finner svar på i skapelsesberetningen! Ikke spørsmål om nøyaktig hvordan det skjedde.

Derfor kan man si at Bibelen svarer på spørsmål naturvitenskapen ikke stiller, og naturvitenskapen svarer på spørsmål Bibelen ikke stiller.

Det er da slik at et valg mellom Bibelen og evolusjon behøver du ikke å ta – begge deler er ypperlige kilder til hvordan Gud har skapt verden slik vi ser den i dag!

Tema

Tema på iTro i januar er «skapt til».