Bibelske masker

Bibelske masker

Det finnes ulike “masker” som beskrives i Bibelen; Guds, menneskets og verdens masker.

Masker

Tema for iTro i juli og på UL2015 er «Masker».

NLM ung-leder Hans Kristian Skaar er blant dem som har tenkt mest på årets UL-tema. Skaar tror at tiden er inne for å fokusere på identitet.
– Hvem er vi egentlig? Og hvem er egentlig Gud? spør Skaar seg.
Han påpeker at i dagens samfunn er det utrolig mange som er opptatt av image, og man ofte ikke er fornøyd før fasaden er perfekt. Mange unge lever med to forskjellige identiteter – kristen hjemme, men ikke på skolen. Ofte synes de det er vanskelig å få den kristne identiteten til å prege hele livet.

– Bibelen sier mye om menneskets masker. Hva kan du si om dette?

– Bibelen gir oss vår identitet ved at vi er skapt i Guds bilde, vi er elsket av en Gud som vet alt om oss. Vi er avslørt som syndere, men vi kan bli satt fri og få tilgivelse. Den sier også at vi som er kristne har fått en ny identitet der vi ikke lenger lever for oss selv, men Kristus lever i oss. Paulus gikk for eksempel fra å forfølge kristne til å bli en forfulgt kristen.

MENNESKERS OG GUDS MASKER

– I Bibelen er det mange historier om mennesker som var utrolig opptatt av å ha orden på fasaden, sier Skaar. – Mange var nok kanskje ikke alltid like ærlige om det som skjulte seg bak maska. De skiftet identitet og tok på seg en maske.

– Det er ikke bare mennesker som fremtrer maskert i Bibelen, men også Gud. Hva sier Bibelen om det?

– Det fortelles om en Gud som åpenbarer seg for oss. Vi kan dermed vite noe om han, men det ser ofte ut til at han gjør det maskert. Det er ikke alltid vi forstår at det er Gud vi møter. Han er på en måte skjult for oss. Gud bor i et lys hvor ingen kan komme. Bibelen er veldig tydelig på at vi mennesker ikke tåler å møte Gud ansikt til ansikt her på jorden. Samtidig er den skjulte Gud med oss til enhver tid, han er nær og har all makt.

EN MASKERT VERDEN

– Når det kommer til en maskert verden, hva sier Bibelen om verden vi lever i?

– Den sier blant annet at vi ser som i et speil eller i en gåte (1 Kor 13, 12a). Og at det ligger et slør over ansiktet vårt – vi forstår ikke alt, og vi lar oss kanskje lett lure av mye i verden som ser bra ut, men som ikke er bra for oss.

Først og fremst håper Skaar at de som kommer på UL skal få se mer av hvem Gud er, hvem vi er og hva vår nye identitet er “i Kristus”.

Simon Berg

Masker

Tema for iTro i juli og på UL2015 er «Masker».