Gud respekterer et nei

Gud respekterer et nei

Hvorfor kan ikke alle komme til himmelen?

Om Bibelen

Denne artikkelen ble første gang publisert på iTro i mars 2012. Den er skrevet av teologi-student og tidligere iTro-journalist Jenny Stige.

Sverre Bøe er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.

– Tenk om alle til slutt hadde blitt frelst! Hadde ikke det vært en flott tanke? Så vondt det gjør å tenke på de mange som ikke er frelst!  Men om det likevel hadde vært slik at Gud til slutt får alle til å ombestemme seg – hva ville det gjøre med troen vår?

Det er Sverre Bøe som snakker. Han vil ta oss med på et tanke-eksperiment:
– Gud manipulerer ingen. Hvis virkelig Gud til slutt skulle sørge for at alle ville ombestemme seg – hvilken Gud ville vi da ha? Her har han gjennom hele bibelhistorien vist seg som en rettferdig Gud som gjør hva han lover. Og han har mange steder og på mange måter sagt at han har gitt oss valget. Skulle han så til slutt likevel overkjøre våre valg, fordi det var dumme valg eller fordi konsekvensene ville være så fryktelige?

Valget er vårt

Sverre forteller at da Gud skapte mennesket, skapte han oss i sitt bilde. Og han gav oss valget.

«Hvis alle til slutt blir frelst, ville det bety at våre valg likevel ikke betydde noen ting»

– Til forskjell fra dyrene, som handler etter instinkter, har han gitt oss valgets mulighet. Hvis alle til slutt blir frelst, ville det bety at våre valg likevel ikke betydde noen ting. For i livets største spørsmål ville han da overprøve han vårt valg, sier han. – Hele synet på hva et menneske er ville da bli forandret.

Gud vil at alle skal bli frelst. Han gav oss muligheten i Jesus, som selv sier: «Jeg er veien sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten gjennom meg» i Johannes 14,6. Gud har også sendt oss Den Hellige Ånd for å kalle på oss. Men Gud tvinger ingen.

– Frelsen er en virkelig redning, sier Sverre. – Frelsen handler om at Jesus ble menneske og lot seg drepe for å sone våre synder. Det var ingen annen råd, bare slik kunne vi reddes fra vår synd og fra Guds vrede. Frelsen blir vår når vi tar imot denne gaven, fortsetter han.

Troens største paradoks

Hvis nå likevel alle skulle bli frelst, var da hele Jesu frelsesverk unødvendig? Eller er frelsen ikke en gave den enkelte får ta imot frivillig?

«Gud ville bli en manipulerende Gud»

Vi får en konklusjon. Iallfall en oppsummering. Sverre kaller det troens største paradoks.

– Altså ville både bildet av Gud, mennesket og frelsen bli helt forandret om virkelig alle til slutt blir frelst. Gud ville bli en manipulerende Gud, mennesket ville bli en slags skapning som likevel ikke kunne gjøre selvstendige valg, og Jesu frelse ville vært unødvendig, eller den ville bli påtvunget alle, sier han før han avslutter:  – Men først og fremst er tanken på at alle til slutt blir frelst i strid med en mengde bibelord. Det avgjør saken.

Om Bibelen

Denne artikkelen ble første gang publisert på iTro i mars 2012. Den er skrevet av teologi-student og tidligere iTro-journalist Jenny Stige.

Sverre Bøe er professor ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.