I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden

Hva kan vi lære om Gud gjennom Bibelens første linjer?

Tema

Tema for iTro i januar er Lys.

Begynnelsen av et nytt år. Begynnelsen av Bibelen. Begynnelsen.

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket.  (1 Mos 1,1-4)

Slik starter Bibelen. Mange av oss blir fort opptatt av detaljene i teksten, og prøver å finne ut av hvordan skapelsen faktisk skjedde. Som kristne tolker vi  skapelsesberetningen forskjellig, og dette har ført til at Bibelens introduksjonsvers har blitt kilde til mye uenighet og diskusjoner blant kristne opp igjennom.

Det er sunt å undre seg over begynnelsen.

Jeg tror vår søken etter viten og sannhet er noe Gud har lagt ned i oss, så vi trenger ikke å undertrykke nysgjerrigheten og lysten etter å finne ut av hvordan verden ble til.

Det er sunt å samtale med folk,  lytte til ulike synspunkter, stille spørsmål og undre seg over begynnelsen.

Forteller om Gud

Når det er sagt vil jeg her si noe annet om Bibelens begynnelse, nemlig hva den sier om vår Gud.

Det finnes nemlig mange andre skapelsesfortellinger i andre religioner og kulturer som gir forklaringer på verdens tilblivelse. Felles for flere av disse er at verden oppstår som et resultat av at guder og kaoskrefter kjemper.

Bibelen forteller om en annen Gud, som står i kontrast til dette.

1. Gud skaper ene og alene

Gud har ingen likemann. Han er ikke en skapt gud, ikke en av mange guder, men selveste Gud; opphavet til all eksistens.

2. Gud skaper fordi han vil

Bibelen forteller om at Gud taler, og alt blir til. Han skaper orden i uorden. Han skaper fordi han ønsker, og har en hensikt med skaperverket. Verden er ikke et biprodukt av krig med andre guder eller andre forklaringer.

3. Gud skaper og sier det er godt

Den fysiske verden er ikke, som i flere andre religioner, noe ondt og dårlig vi skal rømme fra. Skaperverket, inkludert deg og meg, er skapt og villet av Gud, og er i utgangspunktet godt.

4. Gud er ekstremt mektig

Dersom Gud har skapt alt som er til, sier det litt om hvor mektig han er. I Salme 8,4-5 ser vi at David undrer seg over det flotte skaperverket, og ser seg liten i møte med Skaperen.

Forskning viser oss stadig mer av hvor enormt, majestetisk, detaljert, vakkert og fininnstilt universet er. Og vår lille blå planet er bare et usynlig støvkorn i det store bildet. Dette burde gi oss ærefrykt for Skaperen.

5. Gud er kjærlighet

Likevel valgte Skaperen av alt som finnes å komme ned til dette støvkornet, nedverdige seg, og til slutt dø for oss. Kjærligheten hans overgår hans storhet. Denne kjærligheten burde vende våre hjerter til ham.

 

For å få en feeling av universets (og Guds!) omfang, se her og få ærefrykt:

Arek Socha, Pixabay

Tema

Tema for iTro i januar er Lys.