4 ting jeg lærte om synd av Ringenes Herre

4 ting jeg lærte om synd av Ringenes Herre

Gollum vant det han ønsket seg – ringen – men mistet både seg selv og livet.

Tema

Tema i februar er Ring.

Tolkiens romanserie Ringenes Herre handler om den magiske ringen som opprinnelig ble laget av den mørke skikkelsen Sauron.

Ringen forlokker alle i dens nærhet, og er lojal mot sin onde herre. Derfor ødelegger den alle som besitter den.

Tolkien hentet mye inspirasjon fra sin kristne tro. Vi kan derfor finne mye symbolikk og paralleller til vår verden og vår tro i bøkene hans.

Ringen i Ringenes Herre kan tolkes som et symbol på synd. Hva kan ringen i fortellingen da lære oss om synd?

1. Synd kan virke forlokkende, men ender alltid dårlig

I Ringenes Herre ser vi tydelig hvordan den enkelte i nærvær av ringen blir forlokket av den, og vil gjøre alt for å få den, selv om de rundt ser at det er helt irrasjonelt. (Inntil de selv blir fristet av den.)

Selv de som ønsker å få tak i ringen for å bruke den i det godes tjeneste, blir lurt. Boromir vil bruke ringen som et våpen for å vinne over den onde Sauron. Men ringen er kun lojal mot sin onde mester, slik at når man tar den i bruk vil man bli påvirket av den i en negativ retning.

Det Bibelen kaller synd vil aldri være godt for deg i det lange løp.

I ulike situasjoner kan det virke forlokkende å velge ting som vi egentlig vet går mot Guds vilje for oss. Det kan være å leve for oss selv, bruke alle våre penger på oss selv, eller sette oss selv som høyeste autoritet i livet og ta avgjørelser utfra hva vi selv syns føles bra og riktig istedenfor å spørre hva Gud – vår skaper ser er godt for oss.

Men selv om ting kan virke forlokkende og bra der og da, vil det Bibelen kaller synd aldri være godt for deg i det lange løp.

Det er fordi Gud har skapt deg, elsker deg og ønsker det beste for deg. Vi ser ikke alltid så langt, og ser ikke alltid konsekvensene av det vi gjør. Men Gud ser. La ham veilede deg.

En vei som synes å være den rette, kan likevel ende i døden. (Ordspr 14,12)

2. Ikke stol på egen viljestyrke i møte med synd

I Ringenes Herre kommer det tydelig fram at alle mennesker er svake. Selv ikke den beste, sterkeste, mektigste eller den med mest viljestyrke er sterk nok til å stå imot ringen alene.

Derfor er den sterkeste den som ikke stoler på sin egen styrke, men som innser at han er svak. Aragorn ønsker ikke å bli satt i en situasjon der han lettere kan bli fristet av ringen. Det er denne selvinnsikten som gjør ham til en sterk og god leder. Han innser sin svakhet og tar konsekvensene av det.

Det samme gjelder vårt forhold til synden. Ikke overvurder din egen viljestyrke.

Men han [Herren] svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelser og i angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk.
(2 Kor 12, 9-10)

3. Selv om det er smertefullt, er det noen ganger bra for oss å bli avkuttet fra noe som drar oss mot synd

Mot slutten av Ringenes Herre (spoiler alert!) har Frodo endelig kommet til vulkanen Mount Doom – det eneste stedet der ringen kan ødelegges. Alt han trenger å gjøre er å slippe ringen ned i lavaen – så vil verdens fred komme. Men ringens forlokkende makt frister Frodo til å ta ringen for seg selv isteden.

Frodo skal til å løpe ut da han blir overfalt av vesenet Gollum, som i jakt etter ringen har fulgt etter ham. Gollum biter av Frodo fingeren og får tak i ringen.

Frodo skriker av smerte over tapet av fingeren. Likevel er det tydelig for oss som ser på at dette var det beste for ham. For nå som ringen er av ham, kommer han tilbake til seg selv og husker på hvorfor han er der. Han er der for å tilintetgjøre ringen.

Selv om det var smertefullt for Frodo å miste fingeren, ble han reddet fra ringes tyranni og død.

I Bergprekenen hører vi Jesus sine skarpe ord:

Om ditt høyre øye lokker deg til synd, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kastes i helvete. Og om din høyre hånd lokker deg til synd, så hogg den av og kast den fra deg! For det er bedre for deg å miste ett av dine lemmer, enn at hele ditt legeme kommer til helvete. (Matt 5,29-30)

Det høres så drastisk og voldsomt ut. Er det ikke bedre å være litt moderat kristen enn å skulle dra ting så langt?

Grunnen til at Jesus er så dramatisk er fordi han kjenner menneskehjertet. Han vet at vi så lett lar synden lokke oss i feil retning. Det er derfor best for oss å kutte alle bånd som kan gjøre det vanskeligere for oss å holde oss unna.

(Dette tror jeg altså ikke handler om at vi fysisk skal kutte av lemmer på kroppen, men at vi skal fjerne det som vi vet kan lokke oss til synd.)

4. Mange velger synden fremfor livet

Gollum på sin side, vant det han ønsket seg – ringen – men mistet både seg selv og livet. Lykkelig gjenforent med ringen som han er så besatt av, faller han ned mot den endelige døden.

Ikke gjør som Gollum – ikke hold fast ved noe som leder til døden.

Jeg tror mange er så glad i synden sin at de lukker øynene for om det finnes en Gud. Man vil ikke måtte ta konsekvensen av det. Man vil heller være sjef i eget liv. Men hvis det finnes en Gud, står vi ansvarlig overfor universets skaper for livet vi lever.

Ikke gjør som Gollum – ikke hold fast ved noe som leder til døden. Gi livet ditt over til Gud. Så vil du se at det er da du finner det.

Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.(Matt 10,39)

 

Jorge Arimany / Wikimedia Commons

Tema

Tema i februar er Ring.