Peter gikk hardt ut – og sviktet. Men hos Jesus fikk han tilgivelse og nye sjanser

Peter gikk hardt ut – og sviktet. Men hos Jesus fikk han tilgivelse og nye sjanser

– Peter har alltid vært en av de karakterene i Bibelen jeg kjenner meg lettest igjen i, skriver Mathias Fosse.

Jesu tolv disipler

Dette er den tredje av tolv saker i en serie om Jesu 12 disipler (eller apostler). Dette er de som fulgte Jesus tettest mens han levde her på jorda. Dagens disippel er Simon Peter.

Vi kan lese om Peter i de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger. I tillegg har han skrevet to brev som er med i Bibelen.

Apostelen Peter var en av de tolv apostlene og en av Jesu nærmeste venner.

Før han fulgte Jesus het han Simon og var fisker, sammen med sin bror Andreas, som også ble en av Jesu disipler.

Peter vandret sammen med Jesus i tre år før Jesu korsfestelse og oppstandelse, han fikk se med egne øyne Jesu mirakler, høre med sine egne ører Jesu undervisning og samtaler og han fikk snakke med Jesus om alt det som skjedde.

Etter Jesus ble løftet opp til Faderens høyre hånd, fikk Peter Den Hellige Ånd og han var en av de aller viktigste lederne for de første kristne og han fikk gå ut å gi evangeliet videre.

Bruker store ord og går hardt ut

Peter har alltid vært en av de karakterene i Bibelen jeg kjenner meg lettest igjen i. Han snakker før han tenker, han handler på impuls og når man leser om han i evangeliene får man et inntrykk av dette var en mann som ville mye og ønsket å bety noe.

Men det kan også virke som han var en mann som i mange situasjoner ønsker å vise seg selv fram og kanskje heve seg hakket over de andre.

I tillegg ser vi at selv om han bruker store ord og går hardt ut, klarer han ikke alltid å leve opp til ordene sine.

Dette blir kanskje aller tydeligst når han lover Jesus at han aldri kommer til å vende seg bort fra han, selv om alle andre gjør det (Matt 26,33).

Hos Jesus får vi tilgivelse og nye sjanser

Men så ser vi at når tiden kommer hvor Peter skal leve opp til disse ordene nekter han for at han kjenner Jesus, og han går så langt at han banner på at han ikke kjenner han, fordi han er livredd for at de skal arrestere og drepe han og. (Matt 26,69-75)

Apostelen Peter er et av de tydeligste eksemplene vi finner i Bibelen på at hos Jesus får vi tilgivelse og nye sjanser.

Etter Jesus står opp igjen fra døden har han og Peter en samtale. Her spør Jesus tre ganger om han elsker han, og Peter får svare Jesus at han gjør det, selv om han har sviktet han, og Jesus tilgir Peter.

Jesus ønsker relasjon og fellesskap med Peter, selv om Peter har sviktet han, fordi Jesus er nådefull og god.

Men det stopper ikke her, fordi ikke bare får Peter leve i relasjon til Jesus, men han får lov til å bruke livet sitt på å dele den nåden han så tydelig har fått oppleve i sitt eget liv, med andre.

Peter sviktet, han bannet på at han ikke kjente Jesus, men når han vendte seg tilbake til Jesus, fant han både tilgivelse og en mening med livet sitt.

Jeg og kan av og til gå hardt ut, bruke store ord, love mye og jeg og svikter og gjør ting jeg vet er galt.

Som sagt er Peter en av de karakterene i Bibelen jeg kjenner meg mest igjen i.

Jeg og kan av og til gå hardt ut, bruke store ord, love mye og jeg og svikter og gjør ting jeg vet er galt.

Men i historien om Peter ser jeg at hos Jesus er det alltid ny nåde og tilgivelse, og jeg ser at hos Jesus får jeg relasjon og fellesskap med han, og i tillegg får jeg en hensikt med livet mitt, jeg får ta del i ett oppdrag som er så mye større enn meg.

Jeg får være med å dele evangeliet om nåden jeg har fått oppleve til alle som vil høre!

PhotoGranary │ Lightstock

Jesu tolv disipler

Dette er den tredje av tolv saker i en serie om Jesu 12 disipler (eller apostler). Dette er de som fulgte Jesus tettest mens han levde her på jorda. Dagens disippel er Simon Peter.

Vi kan lese om Peter i de fire evangeliene og Apostlenes gjerninger. I tillegg har han skrevet to brev som er med i Bibelen.