Skal unge drive misjon?

Skal unge drive misjon?

Viktige oppgaver er ikke bare reservert for voksne. Unge mennesker har også mye å bidra med, og kan utgjøre en forskjell i samfunnet.

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

Fra tid til annen kommer det innvendinger til at unge skal drive misjon. Argumentene er blant annet at unge kan oppleve et for stort press, og at misjon blir en byrde å bære, når det eneste som skal bety noe er å «frelse» andre.

Kristent perspektiv

For å vite hva som er viktig og ikke for en person som er kristen, trenger vi å gå til Bibelen for å se hva Gud lærer oss. To tekster som er verdt å trekke frem er Matt 28,18-20 og Rom 10,14.

Førstnevnte kalles misjonsbefalingen, og inneholder noe av det siste Jesus sier på jorden: «Gjør alle folkeslag til mine disipler». Teksten i Romerbrevet inneholder et retorisk spørsmål fra Paulus. Han spør hvordan folk kan få høre om Jesus hvis ingen forteller dem om ham.

Bare disse to tekstene bør være nok for en kristen til å konkludere med at det er viktig å fortelle andre om Jesus. Altså er misjon en nødvendighet.

Ikke-kristent perspektiv

For en person som ikke tror, kan det være vanskelig å forstå hvorfor man skal drive misjon. Hva som er viktig for mennesker avhenger i stor grad av hvilket verdisyn man har. For å leve med et meningsmangfold, må man akseptere at folk har vidt ulike syn på hva som er viktig, og hva ungdommer skal drive med.

Selv om en oppgave kan kreve mye innsats, betyr det ikke at vi ikke skal prioritere det.

Hvorfor skal ikke ungdommer drive misjon, når dette anses som en nødvendighet for kristne? Hva med andre viktige oppgaver, som for eksempel det å redusere klimaavtrykket sitt, eller bekjempe mobbing i skolene.

Begge disse oppgavene krever aktiv innsats fra vår side, og kanskje kan det oppleves som en byrde. Selv om en oppgave kan kreve mye innsats, betyr det ikke at vi ikke skal prioritere det. Kanskje er det nettopp fordi noe er vanskelig, at det er så viktig at noen gjør det?

Viktige oppgaver er ikke bare reservert for voksne. Unge mennesker har også mye positivt å bidra med, og kan utgjøre en forskjell i samfunnet.

Ikke svart-hvitt

Innvendingen om at unge ikke skal drive misjon, er selvsagt ikke helt uten et poeng. For noe av motivet bak en slik påstand, tror jeg til dels kan skyldes historiene om kristne som har snakket om misjonsbefalingen på en usunn måte.

At unge driver misjon er ikke en motsetning til at unge tar vare på seg selv. Jesus viste gjennom sine helbredelser at han har omsorg for hele mennesket, ikke bare en udefinert «sjel».

I misjonsarbeidet må vi kristne jobbe på en måte slik som Jesus, og ta vare på hele mennesket. Så trenger vi selvsagt å minne oss på at det er Gud som frelser, og ikke oss – heldigvis (1 Kor 3,5-9).

 

Lightstock

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.