Skole for alle!

Skole for alle!

NLMs misjonærer ønsker å hjelpe de millioner av barn i Elfenbenskysten som har mistet skolegang.

Siembra

Siembra er NLM Ungs misjonsprosjekt for ungdom. I 2012/13 skal vi i Siembra samle inn penger til Vest-Afrika, nærmere bestemt til arbeidet NLM driver iMali og Elfenbenskysten.

Liv Aase Kristoffersen er misjonær i Abidjan, Elfenbenskysten.

Om morgenen, på vei til jobb møter jeg mange skoleelever. Jentene i blårutete kjoler og guttene i kakifargede uniformer.

Litt lengre ned i gata møter jeg de som er litt eldre og uniformene er mer formelle, guttene i skjorter og slips og jentene i bluse og skjørt. Man kan se på fargene hvilken skole de tilhører.

På vei til  jobb ser jeg også mange barn som skulle vært på vei til skolen, men som ikke er det. De bærer ei bøtte vann på hodet, har en lillesøster på ryggen, eller står på markedet og selger frukt.

Det har vært stor fokus på manglende skolegang for barn rundt i verden, og FNs tusenårsmål er: «Skole for alle innen 2015»

Ifølge utdanningsdepartementet er det i dag 60 % analfabeter

Det er flere  forklaringer på hvorfor mange barn her ikke går på skolen. For eksempel bor det mange folkegrupper i Elfenbenskysten med forskjellige religioner, språk, kulturer og tradisjoner. Disse folkegruppene har gjennom tidene blitt behandlet ulikt av styringsmaktene , og ikke alle har fått samme mulighet til skolegang.

En annen viktig årsak er at hovednæringen i noen folkegrupper er jordbruk eller fiske, og man har ikke sett viktigheten av skolegang. Barna brukes heller til barnepass eller til å hjelpe til i arbeidet.

Landet har i tillegg hatt 10 år med uroligheter og krigstilstander. Derfor har mange barn mistet skolegang. Skoler har blitt stengt på grunn av uro, mange har flyktet internt i landet og har derfor ikke hatt muligheten til å gå på skole, andre igjen har ikke hatt råd til uniformer og utstyr.

Ifølge landets eget utdanningsdepartement er det i dag 60 % analfabeter (personer over 15 år som ikke kan lese og skrive). I tillegg fikk nesten 2 millioner barn ikke gå på skole mellom 2002 og 2006.

Dette prosjektet har et klart mål: Bidra til skole for alle

Myndighetene er klar  over situasjonen, og har begynt å se på hvilke muligheter som finnes for å snu utviklingen. NLM i Elfenbenskysten ønsker å være med på den store jobben. I samarbeid med myndigheter, andre frivillige organisasjoner og lokalsamfunnet, er vi i gang med planlegging av alfabetisering av voksne, og det som kalles Speed-school.

Speed-school er en intensivskole for barn mellom 8 og 14 år som er ute av skolesystemet. De tar to skoleår på ett år, og kan dermed ta igjen noe av det tapte og etter hvert begynne i vanlig skole.

Dette prosjektet har et klart mål: Bidra til skole for alle. Delmålet vårt er skole for flere. Kanskje det etter hvert blir færre barn å finne på markedene og flere i uniform på vei til skolen, også i bydelene der de fattigste bor.

Foto: Privat