I frontlinjen

I frontlinjen

Etiopia har gitt meg noen innblikk i hva det virkelig vil si å være i frontlinjen. For de første misjonærene som kom dit var virkelig det. I frontlinjen.

Siembra

Margunn Østebø er på tur til Etiopia for å se på misjonsarbeidet NLM ung er med og støtter der, gjennomSiembra-prosjektet 2013/14.

Siembraer NLM Ung sitt misjonsprosjekt for ungdom. I 2013/14 skal vi i Siembra samle inn penger til prosjekter i Etiopia.Er du ikkefast giver i Siembraennå? Du kanbli det her!

Har du vært på Frontline? Annethvert år i november arrangerer NLM ung en misjonskonferanse i Oslo.

Jeg liker navnet «Frontline» . Jeg digger å komme sammen med mange andre unge som vil være i Guds frontlinje, for å vinne nye mennesker for ham. Frontline inspirerer og utruster oss til dette.

De hadde ikke iMessage, skype og e-mail, og kunne heller ikke ta et billig fly hjem dersom de ble syke

Etiopia har gitt  meg noen innblikk i hva det virkelig vil si å være i frontlinjen. Gjennom misjonærene jeg har møtt her ute, har jeg fått se mennesker som lever i frontlinjen. I tillegg har jeg fått høre historier om de som gikk foran. De første misjonærene som kom til Etiopia, de var virkelig i frontlinjen.

I 1948 startet NLM arbeid i Etiopia, og 9 stykker dro hit for å være misjonærer. De hadde ikke iMessage, skype og e-mail, og kunne heller ikke ta et billig fly hjem dersom de ble syke eller skulle vært hjemme i et bryllup.

De begynte å arbeide helt fra scratch, det var ingen som hadde vært der før og satt i gang noen prosjekter de kunne begynne å jobbe i. De måtte bli kjent med et nytt land og en ny kultur som det ikke var skrevet hundrevis av bøker om fra før. Og hva skulle de gjøre for at menneskene i dette landet skulle bli frelst?

Jeg tipper at  de ikke helt visste. Jeg tipper de var redde, usikre og fulle av spørsmål og bekymringer. Men de hadde Guds ord på at evangeliet må forkynnes, og at evangeliet har kraft til å frelse. De gikk med Guds ord, i tro på at Gud selv ville virke gjennom det. Og Guds ord har virkelig hatt framgang i Etiopia.

At det er slik frontlinjen kan se ut, utfordrer meg. Jeg kan gjerne si til Gud (og til andre) at jeg vil være i «the frontline», men er jeg villig til å ta kostnaden?

Nå er det vår oppgave å følge etter

Jeg vet ikke  hvor mye de første 9 misjonærene i Etiopia følte at de bar frukt. De hadde sikkert mange hverdager, og mange dager med savn etter et hjemme som var langt borte. De klødde seg sikkert i hodet mange ganger fordi de ikke ante hvordan de skulle klare å gjøre etiopierne til Jesu etterfølgere.

Men arbeidet de gjorde har gitt resultater! I 1959 ble Mekane Yesus-kirken opprettet, og denne kirken har i dag over 6 millioner medlemmer. Det må da være verdt noen tunge tak! Kanskje handler ikke «Frontline» om bare «happy days».

Kanskje blir det flest tunge tak for de fleste av oss. Men vi er nødt til å være der. Noen må gå foran. Jeg er så takknemlig for alle de som gikk foran, og viste at det er verdt det. Nå er det vår oppgave å følge etter. Å tørre å være i frontlinjen, også når vi ikke er på konferanse sammen med 500 andre som vil det samme.

Foto: Dietmar Temps / flickr