Nerdestoff for deg som vil dykke dypere

Nerdestoff for deg som vil dykke dypere

Andreas Nordli gjør en tekstanalyse av misjonsbefalingen.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Jeg likte ikke tekstanalyse på skolen. Som voksen har jeg lært meg at tekstanalyse er ganske viktig, særlig når jeg vil dykke litt i Bibelen.

Bare for å advare deg; dette er litt nerdete. Håper likevel du gidder å henge med. Uansett, jeg skal prøve å gjøre det så enkelt som mulig. Her kommer en kort og enkel tekstanalyse av misjonsbefalingen i Matteus 28,19:

«Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere.»

Først skal vi se på de fire verbene som forteller hva vi skal gjøre:

, gjør, døp og lær.

Hva

Verbet gjør forteller oss hva vi skal gjøre. Dette er skrevet i formen «imperativ», noe som uttrykker en befaling. (Et imperativ er verbet du kan sette et utropstegn bak, slik som hopp! eller løp!).

Dermed forstår vi hvorfor det heter misjonsbefalingen. Befalingen handler altså hva vi skal gjøre, nemlig å gjøre disipler av alle folkeslag.

Hvordan

De tre andre verbene forteller oss hvordan vi skal gjøre det: , døp og lær. På den greske grunnteksten som den norske bibelen er oversatt fra, er verbet skrevet i en slags presens-form som forteller at dette er noe vi skal gjøre hele tiden.

Den beste måten å oversette det på, er slik: «Gående gjør disipler!» Men det funker jo dårlig på norsk…

Poenget er likevel tydelig på norsk: Vi skal gjøre disipler ved å til andre mennesker og lære dem å holde alt Jesus har befalt oss.

Hvorfor

Det andre ordet i setningen er derfor. Dette lille ordet er veldig viktig. Det forteller hvorfor vi skal utføre misjonsbefalingen. Dette ordet peker samtidig tilbake på forrige setning. Der står det: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden.»

Altså, fordi Jesus har fått all makt, og dermed er Herre over alt som finnes, så skal vi gjøre alle folkeslag til disipler med å gå til dem og lære dem alt Jesus har lært oss.

Hvem og hvor

Hvem er det vi skal gjøre til disipler? Jo, ganske enkelt alle folkeslag. Det greske ordet for folkeslag er «ethnos». Dette ordet har vi på norsk også, nemlig etnisk.

Det er altså ikke nasjonalstater som Norge og Sverige som skal disippelgjøres, men mennesker i alle etniske folkegrupper.

Det finnes nesten 200 land i verden. Det er altså ikke disse Jesus snakker om. Det finnes over 7000 etniske folkegrupper i verden i dag, og det er disse Jesus snakker om.

Da forstår vi hvor vi skal gå; til alle verdens etniske folkeslag.

Oppsummering

Ved å gjøre en slik enkel tekstanalyse kan vi lettere forstå innholdet i misjonsbefalingen.

Og så forstår vi også hvorfor vi kaller det misjonsbefalingen og ikke misjonsanbefalingen.

Unsplash

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.