Misjonsbefalingen er ikke fullført før alle folkeslag i verden har hørt evangeliet, og dit har vi ikke nådd ennå

Misjonsbefalingen er ikke fullført før alle folkeslag i verden har hørt evangeliet, og dit har vi ikke nådd ennå

Jesus har lovet å være med oss i misjonsoppdraget alle dager inntil verdens ende.

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.

I Matt 28,16-20 kan vi lese Misjonsbefalingen:

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

Dårlig samvittighet

En vanlig ting hos oss kristne tror jeg er en litt dårlig samvittighet for at vi ikke bruker så mye tid på å fortelle videre det vi vet om Jesus.

Jeg selv har i alle fall ofte følt meg feig og angret på at jeg ikke brukte mulighetene jeg fikk til å fortelle videre hva Jesus har gjort for meg, og alt Han har å gi til oss mennesker.

Én av mange grunner til at jeg, og sikkert også noen av dere, føler på dette tror jeg er tvil, akkurat slik vi leser om hos noen av disiplene i bibelteksten som står øverst.

Kanskje tvilte de på seg selv og sin evne til å bidra med noe, og kanskje tvilte de på at Jesus virkelig var alt han sa han var, det er ikke godt å vite. Men for meg selv kan nok begge disse tankene snike seg inn.

All makt

I misjonsbefalingen leser vi noen av de siste ordene Jesus sa til disiplene sine før han dro opp til himmelen. Oppdraget han gir er det samme både til dem som falt ned og tilba ham i dette øyeblikket, og til dem som tvilte.

Jeg tror at for tvilerne spesielt var det en stor trøst å høre hvordan Jesus begynte denne befalingen, han sier: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden».

I verset etter sier Jesus «Gå derfor ut…» og når vi ser slike ord som derfor i Bibelen er det verdt å legge merke til hva som står foran, det som er årsaken.

Hvorfor skal og kan disiplene gå ut og gjøre alle folkeslag i verden til disipler? Hvordan kan vi den dag i dag frimodig gå ut til alle slags folk, også de med en annen tro, og lære dem alt Jesus har befalt?

Fordi Jesus har fått all makt i himmelen og på jorden. All makt. Det betyr at ingen andre guder, ideer, filosofier eller krefter står over Jesus, all makt er hans.

Et oppdrag til oss alle

Disse versene kaller vi ofte misjonsbefalingen. Et siste og avgjørende oppdrag til disiplene om å ikke holde for seg selv alt de hadde opplevd med Jesus.

De skulle dele det med andre, vise kjærlighet ved å la andre oppleve evangeliet som setter oss fri fra et liv uten Gud og lar oss bli en del av Hans familie.

Og de tok oppdraget på alvor, de var villige til å gå langt ut av komfortsonen for å fortelle andre mennesker at Jesus er veien, sannheten og livet, og den eneste veien til frelse.

Flere av disiplene ga livet sitt for at andre skulle oppleve det de selv hadde fått som gave.

Og dette oppdraget er gitt til alle oss som kaller oss kristne. Misjonsbefalingen er ikke fullført før alle folkeslag i verden har hørt evangeliet, og dit har vi ikke nådd ennå. Befalingen er gitt og vi må velge hva responsen vår skal være.

Og når vi blir redde, kommer til kort og føler vi ikke har mye å bidra med? Da minner vi oss selv på at den som ga deg og meg dette oppdraget er den samme som har all makt over både jord og himmel.

Og det er den Jesus som avslutter med å si at han er med oss alle dager inntil verdens ende.

Pearl / lightstock

Misjon

I «Misjon» kan du lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å dele Guds kjærlighet med andre.