Jesus er konge og har derfor all makt i himmel og på jord

Jesus er konge og har derfor all makt i himmel og på jord

Hvis Jesus ikke er konge så mister hele misjonsbefalingen sitt fundament, skriver Andreas Nordli.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Kona mi har keramikerverksted i kjelleren. En dag stod jeg der nede og fortalte henne hvor mye produktene burde koste. Det skulle vise seg å være en dårlig ide. Hun var nemlig uenig.

Det som kunne blitt en opphetet diskusjon ble avsluttet før den hadde begynt. Ganske enkelt sa hun: «Andreas, hvem er det som har laget alt du ser? Er det du eller jeg?». Jeg måtte innrømme at sannheten var opplagt. Det var hun. «Og hva betyr det?» spurte hun videre. «Er det du eller jeg som bestemmer prisen?»

Slaget var tapt. Hun er sjefen.

Gud er skaper og eier

Et produkt har alltid en produsent. Det krever stor tro å mene at det finnes noe som er oppstått av seg selv. Vi kristne tror at Gud har skapt alt. Fordi han er skaper, er han også eier av alt som finnes. At han er eier, betyr at han er konge.

Gud er skaper av alt. Gud er altså konge.

En konge har all makt

Fordi Gud er konge, har han også all makt. Og det er slik misjonsbefalingen begynner i Matteus 28,18: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden». Jesus har fått all makt fordi alt er skapt ved ham, til ham og for ham.

Da Jesus døde på korset og oppstod fra de døde, kjøpte han skapningen tilbake til Skaperen. Han eier oss fordi han først laget oss. Så kjøpte han oss. Alt det skapte tilhører dermed dypest sett Gud.

Jesus er altså Herre.

Skaperen vil være sammen med skapningen

I Apostlenes gjerninger 17,26 sier Paulus at Gud har skapt alle folkeslag. I sitt første brev til Timoteus sier Paulus videre at alt Gud har skapt er godt. (1 Tom 4,4). Altså, alle mennesker i alle folkeslag er skapt av Gud. Det betyr at alle mennesker i alle folkeslag dypest sett tilhører Gud.

Dette er grunnlaget for misjonsbefalingen: Jesus er Herre og Konge. Derfor er misjon en aksjon hvor vi skal fortelle hele skapningen om at Skaperen vil være sammen med skapningen. Så kan mennesker enten takke ja eller nei til dette tilbudet.

Hvis Jesus ikke er Herre – hvis Jesus ikke er konge – så mister hele misjonsbefalingen sitt fundament.

Privat

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.