Hvorfor ble ikke Daniel spist av løvene?

Hvorfor ble ikke Daniel spist av løvene?

Selv om du kanskje kan historien om Daniel i løvehulen er det ikke sikkert du har fått med deg selve hovedpoenget.

Misjon

Andreas Nordli er gift med Åsne, har fem barn og digger Vålerenga. Han jobber som leder for Ungdom i Oppdrag, som er en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider i nesten 200 land.

Denne saken ble opprinnelig publisert på iTro desember 2015, og har blitt gjengitt med forfatters tillatelse.

Har du gått på Søndagsskolen men ikke hørt om Daniel i løvehulen? Da har i så fall søndagsskolelæreren din gjort en dårlig jobb.

Selv om du kan historien om Daniel i løvehulen har du kanskje ikke fått med deg selve hovedpoenget?

La meg fortelle: Jødefolket har blitt bortført til landet Babylon. Der har Dareios nettopp blitt konge, og Daniel utpekes som en av tre statsministre i landet. De to andre ministrene er misunnelige fordi kong Dareios planlegger å gjøre Daniel til den mektigste av de tre.

For å hindre dette, overbeviser de kongen til å innføre en ny lov som sier at ingen har lov til å tilbe andre guder enn kongen selv. Straffen for å be til andre guder er å tilbringe en natt sammen med sultne løver. Daniel nekter å følge loven og kastes til løvene for å bli spist.

Vonde ting kan også skje med mennesker som stoler på Gud

Kongen hadde ikke sett for seg dette og prøver å finne en utvei. Likevel må Daniel drepes. Da Daniel kastes til løvene sier kongen:

«Måtte din Gud, som du fortsatt dyrker, berge deg!» (Dan 6,17).

Kongen er våken gjennom hele natten. Tidlig om morgenen drar kongen til løvehulen. Daniel lever!

Som regel stopper vi historien her og konkluderer med at Gud beskytter sine barn, bare de ber og stoler på ham. Å tenke at dette er hovedpoenget med historien, er ikke nødvendigvis galt, men det er bare en liten del av poenget.

Jeg har sett at noen mennesker, selv om de stoler på Gud og ber, likevel utsettes for vanskelig ting. Hvorfor ble ikke disse beskyttet av Gud? Jeg vet ikke. Derfor skal vi være forsiktige med å si at bare vi ber nok og stoler nok på Gud, vil ikke noe ekkelt hende oss. Vonde ting kan nemlig skje med mennesker som stoler på Gud.

«Han er den levende Gud»

Hovedpoenget er altså ikke at Gud beskytter alle som stoler på ham og ber til ham. Men hva er da poenget?

La meg forklare: Etter at Daniel kom opp av løvehulen, skriver Kong Dareios et brev til alle menneskene i hele verden:

«Rikelig fred! Hermed gir jeg påbud om at overalt i mitt kongerike, så langt mitt velde når, skal folket frykte og skjelve for Daniels Gud. For han er den levende Gud, han blir til evig tid. Hans kongerike går ikke til grunne, hans velde er uten ende. Han berger og redder, han gjør tegn og under i himmelen og på jorden. Han berget Daniel fra løvenes klør.» (Dan 6,26-28).

I dette brevet hører alle menneskene på jorden om Gud og hvem han er: Levende, evig, hans rike går ikke til grunne, en som frelser og redder og gjør tegn på jorden. Slik forkynte kong Dareios sannheter om Gud til alle mennesker i hele verden.

Misjon finnes i hele Bibelen

Fordi Gud berget Daniel fikk alle menneskene på jorden høre om Gud. Jeg tror dette er hovedpoenget med historien. Det er misjon.

Misjon er ikke noe som Jesus fant opp. Misjon finnes i hele Bibelen, også i Det gamle testamentet. Målet med misjon er at alle mennesker kan få høre om hvem Gud er og hva han har gjort.

Tenk over følgende spørsmål: Finnes det mennesker fra andre land på skolen din eller i nabolaget ditt som ikke har hørt om Jesus? Hva kan du gjøre for at Jesus skal bli synlig for disse?

Misjon

Andreas Nordli er gift med Åsne, har fem barn og digger Vålerenga. Han jobber som leder for Ungdom i Oppdrag, som er en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider i nesten 200 land.

Denne saken ble opprinnelig publisert på iTro desember 2015, og har blitt gjengitt med forfatters tillatelse.