Dere er verdens lys!

Dere er verdens lys!

Lyset går som en rød tråd gjennom hele Bibelen, som et lys for folkeslagene.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Saken ble første gang publisert 21. januar 2020.

For mange år siden ble jeg så fascinert av lyset i Bibelen at jeg slo opp på ordet lys i hele Bibelen. Der så jeg lyset gå som en rød tråd gjennom hele skriften.

Da Gud skapte lyset i 1. Mos. 1,3, var det noe mer enn solen det var snakk om. Den kom først flere vers senere. Det var lyset i sin ytterste konsekvens, kilden til alt liv.

Guds frelse var faktisk det første Gud skapte. Deretter skapte han resten av verket, fullt ut vitende at det var helt avhengig av hans første skapning – livsgnisten.

Et lys for folkeslagene

Lyset blir av de første som leste Bibelen forbundet med liv, frelse og gjenopprettelse. Når Jesaja sier: «Det folk som vandrer i mørket, får se et stort lys» (Jes 9,2), var det intuitivt at det var frelse han talte om. Lyset skal utfri dem fra mørket og bringe nytt liv.

Det blir også knyttet til misjon: «Jeg har formet deg og gjort deg til en pakt for folkene, til et lys for folkeslagene,» sier Jesaja (42,6).

Jeg er verdens lys!

Jesus sier «Jeg er verdens lys!» (Joh 8,12). Videre sier han «Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys,» (Joh. 9,5). Deretter sier han «Dere er verdens lys!» (Matt 5,14). Han gir oss en klar oppgave i å være lyset for resten av verden.

Jeg har satt deg til et lys for folkeslag

I Apg. 13,47 understrekes oppgaven ytterligere: «For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til jordens ende.» Dette er helt klart en repetisjon av kallet til Israel i Jesaja 42,6.

Du er verdens lys!

Du er med andre ord verdens lys! Ikke i deg selv, men fordi Jesus bor i deg. Derfor skinner du for folkeslagene. Verden ser ikke Jesus, men de ser deg. Sammen er vi Jesu kropp på jord.

Tenk på det når du står opp om morgenen eller møter venner på skolen. Si til deg selv: «Jeg er verdens lys! Der lyset er, trives ikke mørket.»

Ta gjerne en vandring selv i Bibelen og se om du kan følge lyset. Her får du alle forekomstene av lyset i 1. Mosebok, Jesaja og Det nye testamentet.

Har du lyst på en t-skjorte med Johannes 1,5: "Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det."? Det får du kjøpt i vår nettbutikk her.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Saken ble første gang publisert 21. januar 2020.