20.000 mennesker ringer inn årlig for å høre mer om Jesus etter misjon gjennom medier

20.000 mennesker ringer inn årlig for å høre mer om Jesus etter misjon gjennom medier

– Dette er metoder som var uhørt tilbake i 2010, da jeg selv var på misjonsmarken blant denne gruppen, skriver Maria V. Skårdal i Norea Mediemisjon. 

Misjon

Norea Mediemisjon ønsker å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden gjennom elektroniske og digitale medier.

Ungdomsarbeidet til Norea kalles Unge for Unådde.

Norea har nå lansert misjonsboka «De siste folkegrupper«.

For mange år siden, da jeg var 20 år, tilbrakte jeg flere måneder blant en unådd folkegruppe i Øst-Afrika. Mitt hjerte banket for at de skulle bli kjent med Jesus.

De er en av 7.282 unådde folkegrupper i verden. Mennesker som ikke har bibel på sitt språk, ingen eller få kjente kristne og ingen kirker i landet.

Hvor vanskelig kan det være?

I den tiden jeg bodde i dette ørkenområdet, fikk jeg muligheten til å bo hos en konvertitt og hans familie.

Det er mindre enn 0,6 % av denne store folkegruppen som kjenner Jesus, og de er blant de folkegruppene som opplever sterkest forfølgelse når de tar imot Jesus.

Allerede første kvelden forsto jeg hvor farlig de levde. De bodde i et murhus omgitt av et 2,5 meter høyt gjerde. Porten var låst med en stor kjetting, og barna hadde hjemmeskole.

Det var for farlig å sende de alene til den offentlige skole med trussel om kidnapping. Det hadde skjedd noen år før, noen av deres egne barn ble kidnappet i flere år for å prøve å føre dem «tilbake» til islam.

Å være kristen konvertitt var det samme som å få en åpen dødsdom av sine egne.

Mitt håp var å bli ledet av Gud til å støtte andre kristne som bodde her fast, og at jeg kunne være en som «pløyet marken», gjorde den klar. Min bønn var at mange høstarbeidere måtte strømme til.

Han sa til dem: Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst! (Lukas 10,2)

En lukket dør

Personlig så jeg ingen bli frelst og hørte heller ikke om noen som ble frelst i tiden jeg bodde der og i tiden i etterkant.

En eldre dame som hadde vært misjonær blant dette folkeslaget i cirka 20 år hadde heller ikke disippelgjort noen nyfrelste.

Etterhvert måtte jeg dra hjem, men i over ti år har jeg blitt minnet om denne folkegruppen, bedt for dem, og hatt kontakt med mennesker som jobber nært med dem.

I Norge hørte jeg om to mennesker som har tatt imot troen på Jesus, og andre historier. Og selv om det var lite synlig frukt, vet jeg at Gud kjenner dem alle, og vil at de skal høre evangeliet.

En stor omveltning

I fjor høst var jeg på «Unådd-konferansen» i Bergen, en konferanse med fokus på verdens unådde folkeslag, og en av hovedtalerne var en konvertitt fra akkurat dette folkeslaget.

Og hva han fortalte er noe jeg nå gjengir overalt i glede over Guds store og kraftfulle underverker.

Denne mannen med sin kone bruker media som et verktøy for å nå sine egne som ennå ikke kjenner Jesus. Gjennom youtube-filmer, whatsapp-chatter og facebook-kontakt når de ut til sine egne landsmenn på sitt eget språk. 

20.000 mennesker ringer inn hvert eneste år for å høre mer om Jesus. 

Og vet du hvor mange som nå blir frelst?
1-3 personer hver eneste dag.
WOW. 

Media åpnet døren for evangeliet 

Ved å bruke media når de ut til flere tusen mennesker daglig, og de som reagerer positivt til nyhetene om Jesus får muligheten til å kontakte dem videre på en anonym måte.

De søkende kan laste ned bibler på telefonene sine som er mindre risikabelt enn å ha en fysisk bibel. Og de kan ha fellesskap med andre kristne på internett.

Dette er metoder som var uhørt tilbake i 2010, da jeg selv var på misjonsmarken blant denne gruppen. 

Og hvis Gud kan berøre så mange mennesker på så kort tid, gjennom et ektepar, så kan det også skje med mange flere folkegrupper. 

Jeg har håp og tro for at vi de neste årene vil høre om stadig flere folkegrupper som blir nådd igjennom media, og som på den måten også finner fellesskap, svar på lengsler og at vi kan reise dit hvor den ene konvertitten venter på å bli disippelgjort, og selv bli utrustet til å lede skarer til Jesus. 

Privat

Misjon

Norea Mediemisjon ønsker å forkynne evangeliet til de minst nådde folkegruppene i verden gjennom elektroniske og digitale medier.

Ungdomsarbeidet til Norea kalles Unge for Unådde.

Norea har nå lansert misjonsboka «De siste folkegrupper«.