12 ting vi kan lære av Jordan Peterson

12 ting vi kan lære av Jordan Peterson

Psykologen Jordan Peterson har blitt kjent både for sine selvhjelpsregler og kontroversielle meninger. Kan vi som kristne lære noe av ham?

Jordan B. Peterson

Jordan B. Peterson er forsker og professor i psykologi. Han har blitt kjent for et bredt publikum gjennom sine forelesninger om psykologi, filosofi og religion lagt ut på YouTube.

Psykolog og professor Jordan B. Peterson har tatt internett og bokmarkedet med storm. Millioner av mennesker ser hans YouTube-videoer og leser hans bøker.

Nylig kom han med en ny bok, som ble en bestselger lenge før den ble publisert. Har vi noe å lære av Peterson? I tråd med Petersons fascinasjon av tallet 12 foreslår jeg 12 ting vi kan lære av ham.

 

12 ting vi kan lære av Jordan Peterson

 1. Vi trenger regler

Ingen får en rett relasjon med Gud ved å følge regler. Som kristne vet vi at vi er frelst ved tro på grunn av at Jesus døde for oss. Regler er likevel nyttig for oss mennesker, og Petersons suksess med sine mange regler vitner om at alle mennesker, som jo er skapt i Guds bilde, egentlig lengter etter regler.

 

 1. Vi trenger Gud

Vårt behov for regler vitner om vårt behov for Gud. Peterson sier at han lever som om Gud eksisterer. Men han har ofte vært uklar på hvem Gud er, og om han virkelig tror at Jesus stod opp fra de døde. Reglene han kommer med er på mange måter regler han selv har laget. Men hvis det finnes lover, så må det også finnes en lovgiver.

 

 1. Vi trenger å ta ansvar for livet

At det finnes regler vitner om at vi har et ansvar. Det er ikke likegyldig hva vi gjør. Som kristne forstår vi at vi står ansvarlige fremfor Gud med våre liv, og vi kan ikke bare alltid skylde på alle andre hvis ting ikke blir som vi ønsker. Verden blir bedre både for oss selv og for andre om vi begynner å ta ansvar.

 

 1. Vi trenger det meningsfulle

Mange tror at livet handler om nytelse eller bare å være glad. Men Peterson avviser dette som naivt. At vi har ansvar vitner også om at livet har mening, og mening er det som holder oss oppe i vanskelige tider. Peterson minner oss om å søke det meningsfulle fremfor det behagelige. Som kristne vet vi at Gud er den som kan gi oss sann mening.

 

 1. Vi trenger orden

Peterson introduserer oss for begrepene orden og kaos, og sier at vi trenger begge deler. Orden er det vi allerede kjenner, det vi allerede har utforsket. I en uoversiktlig og kaotisk verden trenger vi at noe er håndfast og uforanderlig. Gud er ordens Gud (1. Kor 14,33) og vår klippe som står fast når det ellers stormer rundt oss (Sal 18,2-4).

 

 1. Vi trenger kaos

Kaos er det ukjente og uventede, det vi ofte kan være redd for; som mennesker vi ikke kjenner, noe vi blir overrasket av eller ting vi ikke forstår. Vi trenger ikke være redd for at det eksisterer noe ukjent.

Livet har plass for mange mysterier, og hadde Gud og hans skaperverk alltid vært fullt forståelig, hadde vel ikke Gud vært Gud? (Sal 139,1-18)

Som Guds skapninger kan vi få lov til å nysgjerrig utforske Gud og hans utrolige verden, og på den måten “konfrontere det ukjente”, som Peterson ville sagt.

 

 1. Vi trenger mot til å si det som er sant

Enkelte meninger er spesielt upopulære. Det har Peterson også fått erfare. Peterson har i ulike spørsmål stått opp for retten til å si hva man tror er sant selv om mange kan være uenige. Mange har oppfattet ham som en slags “profet” som modig går imot massene.

Kanskje har vi noe å lære av Peterson her, slik at vi tør å være frimodige for Ham vi tror er sannheten, veien og livet (Joh 14,6)?

 

 1. Vi trenger å være ydmyke for å lære av andre

Petersons regel 9 i hans 12 Regler for livet er: “Anta at den du lytter til vet noe du ikke vet.” Vi tror lett at vi vet best. Men selv om du i noen tilfeller vet mer enn andre, vil alltid den andre vite noe du ikke vet.

Den som er stolt tror at han eller hun alltid vet best. Den ydmyke ser sine egne gudgitte begrensninger, og lærer av andre.

 

 1. Vi trenger å ha medfølelse med de som lider

Peterson er en psykolog, og en av de tingene som trolig har gjort at så mange lytter til ham er at han selv lytter. I møte med mennesker som har det vanskelig i livet viser han sympati, og mennesker opplever at han tar deres lidelser på alvor.

Jesus er den som virkelig har sympati med oss (Hebr 4,15), og vi er som hans etterfølgere kalt til å vise medfølelse med de som har det vanskelig.

 

 1. Vi trenger Bibelen

Peterson siterer Bibelen i fleng. Og alle slags typer folk lytter. Millioner har lyttet til hans forelesninger om Bibelen. Hvis du trodde at folk stort sett tenker at Bibelen er kjedelig, tenk om igjen.

 

 1. Vi trenger å tolke Bibelen som kristne

Det er ingen hemmelighet at Peterson tolker Bibelen fra hans perspektiv som en psykolog og ikke som en kristen. Jesus blir et eksempel til psykologisk etterfølgelse og ikke vår Frelser og Herre som døde i vårt sted, som tok straffen vi fortjente.

Vi kan lære noe interessant om oss mennesker ut fra Petersons bibeltolkning, men som kristne leser vi Bibelen som Guds åpenbaring til oss. Denne åpenbaringen er sentrert rundt de gode nyhetene om Jesus sin død og oppstandelse, fordi Bibelen selv har dette som sentrum (Luk 24,27).

 

 1. Vi trenger å be for mennesker som søker sannheten

Som mennesker ønsker vi å finne sannheten, men mange er på en reise og har en del ubesvarte spørsmål. Peterson er ikke noe unntak her. Mens han tidligere har vært veldig uklar i sin tro, uttrykte han nylig på sin podcast at han tror at han tror på Kristus.

La oss be for Peterson og alle andre som er på en reise!

 

Wikimedia Commons

Jordan B. Peterson

Jordan B. Peterson er forsker og professor i psykologi. Han har blitt kjent for et bredt publikum gjennom sine forelesninger om psykologi, filosofi og religion lagt ut på YouTube.