… skal bære frukt

… skal bære frukt

Noe som skal kjennetegne hans disipler er ifølge Jesus at vi bærer frukt.

En disippel

En disippel er en som følger Jesus. I serien «En disippel…» tar vi opp noen sider ved det Bibelen forteller oss skal kjennetegne en disippel.

Noen viktige bibelvers:

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.
– Matt 7,18 –

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.
– Joh 15,4-5 –

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

– Gal 5,22 –

”Jeg er vintreet, og dere er grenene,” sier Jesus til disiplene sine. ”Hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet på ilden.”

Det å bære frukt er tydeligvis noe vi som kristne, eller disipler, skal gjøre. Men hva betyr det egentlig?

Og hva hvis jeg føler at jeg ikke bærer frukt? Blir jeg tatt bort? Risikerer jeg å bli ”hogd ned og kastet på ilden”? Dette er naturlige og gode spørsmål å stille oss når vi leser disse tekstene i Bibelen som handler om ting vi skal gjøre.

Frelsesvissheten vår kan plutselig føles på tynn is og vi kan miste frimodigheten vår som kristne.

Så hva er det Jesus vil si oss når han sier at vi disipler skal bære frukt?

Ikke nødvendigvis konkrete ting, men gode egenskaper

Det første vi bør se på når vi vil fordype oss litt i dette spørsmålet, blir naturlig nok å se på hva disse ”fruktene” er, som vi disipler skal bære, I Gal 5,22 skriver Paulus en liten liste over det han kaller Åndens frukter, og det er jo dette Jesus snakker om: ”Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet.”

Dette er frukter vi som er disipler skal bære. Det er altså ikke nødvendigvis snakk om konkrete ting, men om gode egenskaper, som åpner for at vi kan bety noe positivt for våre medmennesker, og tjene Gud med det.

Hadde jeg spilt Alias, spillet der man skal gjette hva eller hvem det er som blir beskrevet med andre ord, og noen hadde lest opp Gal 5,22, tror jeg ganske raskt jeg ville tippet at det var Jesus som ble beskrevet. Dette er egenskaper han har, og som han sprer der han går.

Så jeg tror vi kan si at det å bære frukt handler om å bli mer lik Jesus.

Vi må være festet til resten av treet

Men hvordan skal vi som hans disipler bære disse fruktene?
Bildet Jesus bruker om at vi er greiner på vintreet, som er ham selv, tror jeg gir oss svaret vi leter etter. Har du sett en grein henge i løse lufta og bære frukt noen gang?

Selvsagt ikke. Du trenger være verdensmester i biologi i klassen for frukttrær for å skjønne at skal en grein kunne bære frukt, og for så vidt klare å holde seg over bakken i det hele tatt, må den selvsagt ha en slags connection til resten av treet.

Jesus sier videre til disiplene sine: ”Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.”

Den avgjørende tingen for å bære frukt er altså å være knyttet til Jesus. Ellers kan vi faktisk ikke gjøre noen ting! Og jeg tror dette er et hovedpunkt i Jesu ”bære frukt”-sammenligning. At vi må være knyttet til Jesus for å kunne bære frukt. Ellers er vi faktisk ikke i stand til å gjøre dette.

Bli mer lik Jesus

For at vi skal bære frukt er det altså ett kriterium som stilles til oss disipler. Det er at vi lever sammen med Jesus, nært til ham, og lar oss bli preget av ham. Det er da vi kan bære frukt, og bli mer lik Jesus.

Og dersom du reagerer med bekymring når du hører Jesus si ting som dette, og begynner å lure på om dette faktisk inkluderer deg, om du egentlig kan kalle deg en Jesu disippel, vil jeg berolige deg litt til slutt. Det at du i det hele tatt stiller deg selv dette spørsmålet viser at du tar Jesu ord på alvor, og ønsker å tro på ham. Og det er dette som er utgangspunktet Jesus ønsker at du skal ha!

En disippel

En disippel er en som følger Jesus. I serien «En disippel…» tar vi opp noen sider ved det Bibelen forteller oss skal kjennetegne en disippel.

Noen viktige bibelvers:

Et godt tre kan ikke bære dårlig frukt, heller ikke kan et dårlig tre bære god frukt.
– Matt 7,18 –

Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt uten at dere blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre.
– Joh 15,4-5 –

Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet.

– Gal 5,22 –