Peters eksamen – og min

Peters eksamen – og min

Eksamensoppgaven lyder: "Kjenner du Jesus?"

Tema

Tema for iTro i januar er "Meg!".

Sverre Bøe er professor i NTFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som nylig har startet bloggen "På sporet av sannhet".

Peter var oppe til eksamen. Han måtte svare på tre oppgaver. Men alle tre gikk ut på det samme: "Kjenner du Jesus?". Etter tre år på vandring med ham burde det være veldig enkelt, klart han kjente Jesus!

Men Peter svarte nei. Det svarte han alle de tre gangene. Dermed strøk han til eksamen. Han gikk fortvilet ut og "gråt bittert", sier Bibelen (Matt 26,75).

Om noen vil komme etter meg, da må han fornekteseg selv

Peter skulle ha  fornektet seg selv og bekjent at han var Jesu venn. I stedet fornektet han Jesus for å redde seg selv. Han påstod til og med at "jeg kjenner ikke det mennesket" (Matt 26,72), enda de hadde vært bestevenner i tre år.

Dette er nøyaktig de ordene Jesus ofte hadde brukt for å forklare hva det er å være en Jesu disippel: "Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg" (Matt 16,24). Her spør Jesus hvem er klar til å fornekte "seg selv". Peter fornektet Jesus for å redde seg selv. Han skulle gjort omvendt, ved å bekjenne Jesus og fornekte seg selv.

Det er dette evighetens store eksamen dreier seg om: "Derfor, hver den som bekjenner meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, ham skal også jeg fornekte for min Far i himmelen" (Matt 10,32-33).

Det gamle livet må ikke få gå i veien for det nye

Jeg har tusen  ganger ønsket at Jesus heller hadde sagt at vi skulle fornekte våre synder, vår egoisme eller spesielle laster, for da kunne jeg i hvert fall begynt på et oppussingsprosjekt. Men her høres det ut som om det er hele meg som skal fornektes.

Den som har dårlig selvtillit kan kjenne dette som et nytt nederlag. Men her handler det om en annen skala: "Alle har syndet, og står uten ære for Gud" (Rom 3,23). Og redningen kommer utenfra, ikke fra mine forsøk på å fornekte meg selv.

En litt fri  gjenfortelling (Nye Levende Bibelen) av Gal 5,24 forklarer hva det betyr "å fornekte seg selv" på denne måten: "De som tilhører Jesus Kristus, har spikret sitt gamle ego, med alle sine begjær og onde lyster, til Kristi kors".

Det er jo nesten det samme uttrykket som vi så Jesus brukte da han påla alle å "fornekte seg selv"; han snakket om å "fornekte seg selv, ta sitt kors opp, og følge meg", Matt 16,24.

Den beste forklaringen jeg har funnet er slik: Det gamle livet må ikke få gå i veien for det nye. "Det som er født av kjøttet, er kjøtt. Det som er født av Ånden er ånd" (Joh 3,5). Gamle Sverre må bort, for at Jesus skal få plass.

Foto: bott.richard på flick

_________________________________________________________________