Nær

Nær

Sigbjørn Frengen(21) begynte å be. Da oppdaga han at han kom nærmere Gud.

– Som kristen har jeg en trygghet. Jeg blir tatt vare på. Jeg har en nærhet til Gud, sier Sigbjørn.

Han er fra Rissa i Sør-Trøndelag.
– Jeg har vokst opp i et kristent hjem på bygda. Det var få andre kristne på skolen men vi begynte med skolelagsmøter.
Etterhvert begynte de å reise på kistne arrangementer som Regaze, Krasp og Link.
– Før kalte jeg meg kristen, men nå begynte jeg å forstå mer, og ble mer bevisst på det jeg trodde på.

Man må ta vare på de rundt seg

Når det gjelder å fortelle andre om Jesus mener Sigbjørn at nestekjærlighet er et nøkkelord.
– Det er viktig å se hverandre, og å se hver enkelt. Så kan du fortelle hvem du er og hva du tror på. Man må ta vare på de rundt seg. Bry seg. Bli kjent med de som ikke har så mange, og ta de med i sitt miljø.

Ett av årene Sigbjørn gikk på landbrukshøgskole i Melhus, kaller han «vekkelsesåret». Der haddeLagetmøter.
– Vi fikk med folk som ikke kjente Jesus fra før på møtene. Flere blekristne.Det året merka jeg at bønn funker, men vi må gi det tid.

Han veit alt mye bedre enn meg

Sigbjørn forteller også at selv om han vet hva han tror på, er det ikke alt han synes er like lett.
– Det er mye jeg ikke har svar på, men Han veit alt mye bedre enn meg.

– Jeg folder hendene på magen og ser i taket når jeg legger meg. Ber kveldsbønn. Takker for dagen og ber om tilgivelse. Så begynner jeg å tenke på noe annet før jeg sovner. Neste morgen våkner jeg med henda foldet på magen, sier han og ler litt før han fortsetter. – Bønn er viktig. Og bibel. Det er viktig å lese i Bibelen, slik at man får personlig kjennskap til Gud.

MITT VITNESBYRD

Mitt vitnesbyrd er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.