– Man vasker seg ikke før man går inn i dusjen, man kommer skitten inn for å bli vasket ren

– Man vasker seg ikke før man går inn i dusjen, man kommer skitten inn for å bli vasket ren

Sara Louise Emmerhoff har dypdykket i ungdomskulturen og tror evangeliet kan gi ungdommen frihet og fred.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Funnene til Sara Louise, Lagsarbeider i Laget, viser flere negative trender, men hun mener at ungdommen gjennom De gode nyhetene i evangeliet kan finne mye håp og frihet.

SoMe og psykisk helse

Hun har akkurat hatt seminar på trosforsvarskonferansen, Veritas, som omhandlet ungdomskultur og hvorfor evangeliet er gode nyheter også i 2023. Deretter setter hun seg ned for en prat med iTro.

Hun forteller om økende trender i ungdomskulturen som blant annet; SoMe sin plass i hverdagen, at flere sliter psykisk, eksponering av sex og nakenbilder i tidligere alder, at flere opplever overgrep og bekymrer seg mer for fremtiden i form av klima, krig og økonomi.

– Porno er et kjempestort problem blant unge.

– Ekstremt mange sliter psykisk, spesielt jenter, men også gutter. På 90-tallet var det omtrent 1 av 5 jenter som slet psykisk, mens det i dag er 50% som sliter med depresjoner, angst, spiseforstyrrelser og andre ting. Dette er realiteten til ungdommene i dag, forklarer hun.

Skapt av Gud

Grenser rundt seksualitet som ikke er helt slik Bibelen oppmuntrer til, er også noe ungdommen stadig blir mer utsatt for.

– Porno er et kjempestort problem blant unge. Flere opplever overgrep og yngre og yngre sender nakenbilder til hverandre.

Til tross for negative trender, mener hun på ingen måte at alt håp er ute.

– Jeg tror vi kristne kan komme med et godt budskap om tro, håp og kjærlighet som vi kan møte ungdommene med. Gud har skapt alle ungdommene og jeg tror det ligger en plan for de, som de kan komme i møte, smiler hun.

– Du er alltid velkommen hos Jesus.

Gode nyheter

– Hvorfor er evangeliet gode nyheter?

– Bibelen kommer med et verdisett som er godt for mennesket. Gud har skapt oss og vet hvordan det er best for et menneske å leve. Evangeliet forteller oss at du kan komme akkurat som du er, med all bagasjen din. Du er alltid velkommen hos Jesus, sier hun engasjert, og legger til:

– Selve budskapet er å legge bak det vi har gjort, for Han har tatt på seg all vår skyld og skam. Det rører seg mye skam i ungdomskulturen og det å oppleve å bli tilgitt og friheten som ligger i det, tror jeg vi alle trenger å høre, utdyper hun.

Hva er evangeliet?

I møte med spørsmålet om hva evangeliet egentlig er, så svarer Sara Louise først og fremst at vi ikke tåler Guds hellighet grunnet vår synd, men at til tross for det så har Gud skapt oss og elsker hver og en av oss.

– Jesus tok på seg all vår skyld og skam og betalte den prisen vi skulle betalt. Når Gud ser på oss, ser han ikke på alt vi har gjort galt for å dømme oss, men han ser på Jesus sitt liv som var 100% perfekt og da kan vi få fellesskap med Gud, både her på jorden, men også i evigheten, forteller hun.

– Jesus døde på korset for synden vi har gjort, gjør og kommer til å gjøre.

Hun oppsummerer det hele med et sitat fra Martin Luther: Selv om synden enda er i vårt kjød og ikke rett og slett er forsvunnet eller død, så vil Gud likevel ikke tilregne oss den eller vite om den.

– Jesus døde på korset for synden vi har gjort, gjør og kommer til å gjøre

– Det kan være lett å se på seg selv og tenke at man ikke er så ille, jeg har jo ikke drept noen. Det har jeg stor forståelse for, men all synd holder oss borte fra Gud. Men så får vi lov til å gi slipp på synden gjennom Kristus, svarer hun på spørsmålet om hva man skal si til dem som mener de klarer seg uten Jesus i 2023.

Og legger til:

– Jesus døde på korset for synden vi har gjort, gjør og kommer til å gjøre. Vi er skapt til å leve sammen med Han, forklarer hun.

Motgang med mening

Videre nevner hun at Gud kan gjøre kjipe situasjoner om til noe positivt. Ikke at vi som kristne vil slippe motgang eller alltid bli helbredet, men at Gud kan gi oss nye perspektiver og mening i elendigheten.

– Vi kan gi våre kamper og det vi strever med til Gud, så tar han det nødvendigvis ikke bort, men først og fremst er det godt å vite at vi har en Gud som er med oss i mørket og som gråter sammen med oss i de situasjonene, utdyper hun.

– Hvis du oppriktig ønsker å finne ut om dette er sant, så tror jeg du vil finne Han.

Det kan være lett å tenke at man har brukt opp sjansene sine til å bli en kristen, når man gjøre noe dumt gjentatte ganger, men Sara Louise forteller at det alltid er en ny sjanse med Jesus og at han ønsker deg velkommen med åpne armer uansett hva du har gjort.

– Kom akkurat som du er. Man vasker seg ikke før man går inn i dusjen, man kommer skitten inn for å bli vasket ren, poengterer hun.

– It’s worth it!

– Hva vil du si til dem som ønsker å gi Jesus et forsøk?

– Henvend deg til Gud i bønn. Be «Gud, hvis du er sann, vis deg for meg.». Det står i Bibelen at den som søker Gud med et oppriktig hjerte, skal finne Han. Så hvis du oppriktig ønsker å finne ut om dette er sant, så tror jeg du vil finne Han, oppfordrer hun.

Hun legger til en anbefaling om å finne seg en kirke, kristent fellesskap eller noen andre trygge kristne som kan stoles på.

– Og få tak i en Bibel! Lykke til på reisen – it’s worth it!

Privat

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.