Hvordan kan du tro på jomfrufødselen i 2022?

Hvordan kan du tro på jomfrufødselen i 2022?

Kristne tror på Jesu jomfrufødsel. Ateister tror på universets jomfrufødsel. Velg hvilket mirakel du vil tro på.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

I jula feirer vi at Jesus kom til jorden som et lite barn, født av en jomfru, unnfanget ved Den hellige ånd.

Men er ikke dette bare en gammel myte fra tidligere tider da de var overtroiske og dumme? Vi vet da i dag at jomfruer ikke kan få barn. Hvordan kan noen fortsatt tro på det i dag?

Overtro og idioti?

Det er sant at vi i dag har mye mer kunnskap om ting enn de hadde rundt år 1.

Men selv om de i gamle dager ikke visste alle de fysiske prosessene rundt en graviditet, var de ikke dumme. De visste utmerket godt hva som skulle til for å lage barn. Og det var ingen storker inni bildet.

Bibelen beskriver omstendighetene rundt Marias graviditet. De fleste rundt henne trodde ikke på det hun sa, men var helt sikker på at hun prøvde å bortforklare (på en dårlig måte) hennes utroskap mot sin forlovede. De visste jo hvordan barn ble til!

Kristnes mirakel

Men det var noen som trodde på henne. De trodde ikke fordi de var overtroiske, men fordi de trodde det hadde skjedd et mirakel – at Gud på overnaturlig vis hadde grepet inn.

Hvis Gud ikke finnes, så kan ikke mirakler skje.

Når folk avviser at mirakler kan skje, er det alltid fra en posisjon av at Gud ikke finnes. Og selvsagt – hvis Gud ikke finnes, så kan ikke mirakler skje.

Men hvis det finnes en Skaper som har laget naturlovene, er det ikke så vanskelig å tro at han har mulighet til å gripe inn og oppheve de samme naturlovene som han selv har skapt.

Jomfrufødselen krever et mirakel. Men hvis Gud finnes, er det rasjonelt å tro at mirakler kan skje.

Ateisters mirakel

Men hvis Gud ikke finnes, er det ikke rasjonelt å tro at mirakler kan skje.

Hvis universet har begynt å eksistere av seg selv, er det et utrolig mirakel.

Hvis Gud ikke finnes, er det ingen skaper bak universet. Og da har hele universet blitt til av ingenting. For i dag er vitenskapen samstemt om at universet ikke har eksistert til evig tid. Det har en begynnelse.

Så hvis universet har begynt å eksistere av seg selv, ut av ingenting, krever det et utrolig mirakel. Men hvis Gud ikke finnes, er det ikke rasjonelt å tro at mirakler kan skje. 

Som den australske forfatteren og taleren Glen Scrivener sier det:

“Christians believe in the virgin birth of Jesus. Atheists believe in the virgin birth of the universe. Choose your miracle.”

 

Lightstock / Brimstone Creative

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.