Hva er vitsen?

Hva er vitsen?

Hvorfor måtte Gud skape verden? Kunne han ikke bare skapt en himmel uten synd først som sist?

Ganske vanskelige spørsmål, dette her, ikke sant? Men så handler det også om hva som egentlig er poenget med livet, og meningen med at vi strever og sover og lever her på jorda. For å få noen skikkelige svar, spurte vi Lars Dahle, som er en av de beste i Norden på det som gjelder trosforsvar (apologetikk).

– Hvorfor måtte Gud skape verden?
– Han trengte ikke gjøre det. Gud var tre personer og én før verden ble skapt, og hadde fellesskap og kjærlighet allerede da. Men han gjorde det av kjærlighet, fordi han ønsket det. Han hadde glede av å se det han skapte. I Bibelen brukes mange bilder om håndverkeren og kunstneren for å beskrive dette. Jeg synes noe av denne gleden også beskrives på en god måte i den første boka om Narnia, der Aslan skaper verden ved å synge, forteller Lars.

– Kunne han ikke bare skapt en himmel uten synd først som sist? Hvorfor lot han det være mulig å synde?
– Opp gjennom historien er det gitt mange forskjellige forklaringer på dette. En av de beste synes jeg er den som er knyttet til Guds kjærlighet. Gud ville ikke skape oss som roboter som var programmert til å gjøre det som Gud ville. Men for at Gud skulle kunne ha et personlig forhold til oss, måtte vi ha muligheten til å velge det bort. En kan ikke tvinge noen til å ha et forhold til seg selv. Så mye av poenget med at Gud skapte verden er faktisk at vi skal få muligheten til å velge Gud vekk.

– Gud ville ha det sånn. Det betyr ikke at Gud skapte verden med synd som en realitet, men med synd som en mulighet. Det blir som i et lyst rom: Mørket er ikke der som en realitet, men som en mulighet dersom lyset forsvinner.

– Her på jord har vi fri vilje – har vi det i himmelen også?
– I himmelen lever vi med konsekvensen av våre valg her på jorda. Gud bekrefter det valget i himmelen. Himmelen er konsekvensen av at vi valgte å forholde oss til ham på jorda. Når vi svarer ja til ham, er det egentlig han som virker i oss slik at vi gjør det. Men når vi svarer nei, er det på grunn av våre egne valg.

Ill.foto: Oberazzi on flickr.com