Ære til hvem?

Ære til hvem?

Far, la ditt navn bli herliggjort! Da lød det en røst fra himmelen: “Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det."

Det er Jesus som ber denne bønnen til sin Far (Joh 12:28). Han har kommet til Jerusalem, til den skjebnesvangre påskehøytiden.

Jesus vet han skal lide og dø på et kors, og gir til kjenne angsten og redselen for det som skal skje. Han ber likevel ikke om å få slippe, for han vet at det er nettopp for dette han er kommet til verden.

Jesus ber ikke ”la min vilje skje”, nei, han ber etter Guds vilje – Far, la ditt navn bli herliggjort! Det er Guds vilje å herliggjøre navet sitt.

Og Gud svarer på Jesu bønn, og herliggjør sitt navn ved å la Jesus dø på korset og reise ham opp fra de døde, for å skape fred mellom Gud og oss, ved én mellommann, Jesus Kristus.

Hva er viktigst i livet ditt?

Hvem herliggjør du? Eller vi kan spørre; Hvem eller hva gir du ære? Hva er viktigst i livet ditt? Hva bruker vi tida vår på? Hva tenker vi på? Hva snakker vi om? Hvordan lever vi?

Det kan synes så skummelt å be; ”Herre, la din vilje skje!” For vi vet ikke helt hva det innebærer, og er redde for å måtte gi slipp på noe.

Jesus ga livet sitt! Ikke mist ditt ved tviholde på det. Livet, tryggheten, og håpet er ikke at våre planer og ønsker går i oppfyllelse. Livet, tryggheten og håpet er i Jesus.

Som fisken for havet og fuglene for lufta, er vi skapt for Gud, for å herliggjøre hans navn. Hvis det hadde fulgt bruksanvisning med oss mennesker, kunne den vært slik: ”Skapt for å ære Gud.” Jesus forteller at Gud blir æret ved at ”dere bærer mye frukt og blir mine disipler. (Joh 15:8).

La oss komme til Jesus med hele livet

Kom til Jesus! Bli hans disippel. Han inviterer deg. Be han tilgi deg at du har gitt ære til det som ikke er verdt ære, og be han bli i deg, og du i ham. La oss komme til Jesus med hele livet og bli i ham, så vil han bli i oss og bære frukt til sin tid.

Jesus sier:

“Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre.“ (Joh 15:5).