Romerbrevet

Romerbrevet

Paulus skrev brev til verdenshovedstaden, Roma. Han hadde nemlig noe viktig å fortelle dem.

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelen er iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Før mail og mobil kom, var brev en vanlig måte å kommunisere på. De fleste av bøkene i NT er faktisk brev, og Romerbrevet (Rom) er det av brevene som står først.

Forfatteren er Paulus, og brevet ble skrevet litt over 20 år etter at Jesus hadde blitt tatt opp til himmelen, antagelig i år 56 eller 57. Og for Paulus var det nå viktig å forklare hvorfor det Jesus gjorde har så mye å si for oss mennesker.

I Rom lager Paulus et sammendrag av det kristne budskapet. Brevet ble skrevet til de kristne i Roma, som var verdens hovedstad på denne tida. Kanskje var det en grunn til at Paulus skrev dette brevet akkurat til de kristne i denne byen?

Her kom de jo i kontakt med alle typer mennesker fra forkjellige land og kulturer, som tok med seg det de hørte og opplevde i Roma hjem igjen. Kanskje var det Paulus sin tanke at de skulle fortelle dette videre til alle disse som var innom Roma?

Dette er hovedtemaet i Romerbrevet, og kanskje hovednøkkelen til å forstå hva kristendommen handler om

Det Paulus skriver om i Romerbrevet er først hvordan ingen av oss mennesker noen gang kan leve opp til de kravene Gud setter for oss.

I de første tre kapitlene ser vi hvordan vi alle fortjener Guds straff på grunn av vår urettferdighet og ugudelighet. Vi har satt oss selv over Gud, og selv om vi vet hva som er rett, så gjør vi det ikke. ”Alle har syndet, og står uten ære for Gud” oppsummerer Paulus foreløpig i Rom 3,23.

Men etter at Paulus har skrevet om hvor håpløst det ser ut for oss, og at ingen av oss fortjener å bli frelst, kommer det som må være verdenshistoriens viktigst «MEN»! (Se Rom 3,21-22)

For det er ikke våre gjerninger det kommer an på! Det er det Jesus har gjort som avgjør om jeg blir frelst eller ikke.

For vi blir rettferdige for Gud gjennom troen på Jesus! Dette er hovedtemaet i Romerbrevet, og kanskje hovednøkkelen til å forstå hva kristendommen handler om!

Romerbrevets budskap får store konsekvenser for oss, og for alle andre

Og dette er ikke en ny plan Gud plutselig kom på da han så at andre ting ikke funka, dette har vært hovedplanen hele veien. Også GT handler om dette, men det blir tydeligere etter at Jesus hadde kommet.

Loven, alle budene Gud har gitt, kom for at vi skal innse at vi ikke strekker til, og klamre oss til troen på Jesus og Guds nåde. Men det betyr ikke at vi bare skal fortsette å synde (Rom 6,1-2). Vi er fri fra synden, som er en makt som har kontrollert oss, og nå skal vi tjene Gud og rettferdigheten.

Romerbrevets budskap får store konsekvenser for oss, og for alle andre. Vi blir rettferdige ved troen, men da må vi også fortelle dette budskapet videre så andre kan bli frelst. (Rom 10,13-15a).

Romerbrevet handler også mye om hvordan vi skal leve som kristne. Særlig siste del handler om dette. Og det er spennende og utfordrende samtidig. Kanskje bør vi sette oss ned en gang iblant, og lese litt i Romerbrevet, både for å se alt det Gud har gjort for oss, og samtidig hva han vil for oss videre!

Fotolia

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelen er iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!