Himmelen og jorden

Himmelen og jorden

Hvordan kan vi si at vi har hjemlandet vårt i himmelen når vi helt tydelig bor her på jorda?

”Vi har vårt hjemland i himmelen” kan vi lese i Fil 3,20. Men når jeg setter på tven, kan jeg likevel raskt konstatere at dagens nyhetsoverskrifter langt fra er en beskrivelse av noe himmelsk. Det fortelles om krig, overgrep, sultkatastrofer og tårer. Jeg kommer med andre ord fort ned på jorda igjen.

For i himmelen er det jo Guds vilje som skjer, det sier vi jo i Fader vår når vi ber den, ”La din vilje skje på jorden som i himmelen”. Og i himmelen skal det jo ikke være noen død eller sorg eller skrik eller smerte (Åp 21,4).

Jesus forsikrer disiplene om at løftene han gir er til å stole på

Det er som  vi skjønner, og antagelig visste fra før, en stor kontrast mellom jorden og himmelen. Men Bibelen sier likevel at selv om vi bor på jorda, er himmelen vårt hjemland.

Jesus fortalte disiplene før han dro til himmelen at han dro for å gjøre i stand et sted til dem. Og han sier videre: ”Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?” (Joh 14,2)

Jesus forsikrer med andre ord disiplene om at løftene han gir er til å stole på. Og så stor tillit har Paulus til løftene Jesus ga at han snakker om dette som noe som allerede har skjedd. I Ef 2,6 skriver han derfor at vi allerede er satt i himmelen med Jesus.

Det er bare én ting vi kan ta med oss fra denne verden

Men likevel er vi fysisk sett ikke i himmelen ennå. Vi er jo fortsatt på jorda. Fysisk sett skal vi ikke komme til himmelen før denne jorda har forgått, og Gud har skapt en ny himmel og en ny jord. Først da blir det fullt ut en realitet. Da skal han tørke bort hver tåre fra våre øyne, og det skal ikke lenger være noe ondt (Åp 21,4).

Men Guds løfter er så sterke at vi allerede nå kan snakke om at vi er satt i himmelen, eller har blitt frelst.

Det at himmelen  er vårt hjemland bør også få noe å si for tankene våre. Det er himmelen vi skal lengte mot og ha som mål. For den verden vi lever i skal forgå. Kanskje er det en ting vi burde huske på i den forbindelsen. Det er ingenting vi kan ta med oss fra denne verden. Bortsett fra én ting. Nemlig menneskene rundt oss. Det er det eneste vi kan ta med oss herfra til det som er hjemlandet vårt, himmelen. Og dette kan kun skje dersom de får høre om Jesus, og blir kjent med ham.

Ill.foto:  powellizer på flickr

Temaet for iTro i juni er Kontraster.