Et eget valg

Et eget valg

Kameratene er oppvokst i kristne hjem, men opplevde likevel at de måtte ta et eget standpunkt til kristendommen.

Mitt vitnesbyrd

Mitt vitnesbyrder spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Har du et vitnesbyrd du vil dele med andre? Ta gjerne kontakt påiTro@nlm.no.

Andreas Vold(17) forteller at han pleide å gå på møter uten å legge noe mer i det. Så begynte han å tenkte over det.
– Jeg måtte ta et standpunkt. Jeg vil til himmelen.

Han hadde levd det livet jeg ikke hadde sjans til å leve

Sigurd Siqveland Morstøl(17)  har en lignende historie. Han kom også til et punkt der han selv måtte bestemme seg. – Etterhvert som jeg ble eldre så jeg min egen synd, og at jeg ikke kunne nå opp til Guds krav på egenhånd. Men Jesus viste meg at han hadde utsletta mine synder, og han hadde levd det livet jeg ikke hadde sjans til å leve.

Henrik Siqveland(15) har blitt mer og mer bevisst jo eldre han har blitt. – Det er vanskelig å la være å tro at det er en som har skapt alt. Og så tror jeg Bibelen snakker om to veier ut av livet. En dårlig plass og en god plas. Jeg tror Jesus er den eneste veien til himmelen.

– Hvordan preger det hverdagen deres at dere er kristne?
– Vi er kalt til å leve et liv til Guds ære, sier Sigurd.
De andre nikker. – I det siste har jeg begynt å bruke mer tid på Bibelen, forteller Andreas.

Når vi leser Guds ord blir vi fornya i sinnet

Alle tre er  enige om at det er viktig å lese i Bibelen. Det hjelper dem til å holde fokus på Gud og ikke på personlige følelser. – Når vi leser Guds ord blir vi fornya i sinnet, sier Sigurd.

nbsp;

De trekker frem noen bibelvers som betyr mye for de. – Johannes 3,16 og Efeserbrevet 2,8 sier oss hva som er kjernen i evangeliet, mener Henrik og Sigurd.
– Filipperbrevet 4,13. Det er fint å tenke på hvis det er litt tungt, avslutter Andreas.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

Joh 3,16

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.

Ef 2,8

Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk.

Fil 4,13

(f.v.:SigurdSiqveland Morstøl, Andreas Vold og HenrikSiqveland)