En kirke vokser

En kirke vokser

En sunn menighet blir større.

Tema

Tema på iTro i august er «Vekst».

Menighet og misjon henger sammen. Derfor blir det naturlig at menigheten skal vokse.

Når en kirke er 70% full slutter den å vokse, var det en som sa. Andre kommer med 5 nødvendige faktorer som må til for at kirken skal vokse, en tredje kommer med 5 grunner til at en kirke ikke vokser. Og det er bare noen av tusenvis av tanker og meninger om kirkevekst. Derfor blir dette kun en liten brøkdel av alt som kunne blitt sagt.

For en kirke skal faktisk vokse

Om du skulle  forklare en kirke, hva hadde du sagt da? Hadde du sagt at et kjennetegn er at den vokser? For en kirke skal faktisk vokse. Ikke bare fordi det er kult å bli flere og være mange, men fordi det ofte er en konsekvens av å være en sunn menighet.

«Å være en misjonerende menighet dreier seg ikke først og fremst om å ha et misjonsprosjekt f. eks. på Madagaskar, men om å forstå og oppleve seg selv som et fellesskap som er kalt og utsendt til tjeneste.» Rune Rasmussen i boka Misjonerende menighet.

En menighet er heller ikke menighet for menighetens skyld. Menigheten uten folk hadde ikke vært noe. Det er folk som gjør at det blir en menighet. En menighet består av folk som følger Jesus, og uten de folka hadde det ikke vært noen menighet. Likevel kan det noen ganger virke som at menigheten er et mål i seg selv. En slik tankegang kan hindre vekst, og kanskje særlig gjøre det mindre aktuelt å plante en ny menighet. For hvorfor dele seg og starte om igjen når man allerede har det så bra?

Siden det er Guds menighet må han få være Herre

På samme måte  som med vårt personlige kristenliv, kan vi ikke gå for en quick fix. Det vil sannsynligvis ikke funke å bare bestemme seg for å vokse, og så vokse. Vi må heller prøve å finne ut hvorfor vi ikke vokser (dersom det er tilfellet).

Etterhvert som dette temaet har blitt og blir forsket på vil vi kunne dra nytte av det. Vi bør det. Vi kan få vite hva som kjennetegner kirker som vokser, og da kan vi se hva vår menighet må jobbe med. Ofte handler det igjen om enkle ting som vi har valgt å ikke ta så alvorlig. For eksempel er det Guds menighet. «På denne klippe vil jeg bygge min menighet» sier Jesus til Peter.Min menighet. Og siden det er Guds menighet må han få være Herre.

Ill.foto: © Michaela Steininger – Fotolia.com