Alkohol

Alkohol

Konsekvensene av et ja eller et nei til alkohol kan bli veldig forskjellige. 

Tema

Tema på iTro i oktober er «Al…»

Om du har smakt alkohol eller ikke, så har du sikkert et forhold til det. Det kan være egne erfaringer, det kan være venners erfaringer eller det kan være forhold til alkohol i familien. Kanskje er du i et miljø hvor det er drikkepress, et miljø hvor normalen er å drikke? Kanskje har du alltid vært i miljø hvor det å være avholds er normalen? Bibelen sier mye om alkohol, og samfunnsstatistikker sier mye om alkohol, men la oss begynne med Bibelen.

Alkohol er noe godt

Alkohol er noe  godt. En «sterk drikk» er ikke noe galt i seg selv. Bibelen snakker mange plasser om vin som en naturlig del av hverdagen. Det mest kjente er vel når Jesus gjør vann om til vin. Jesus drakk nok også vin innimellom selv, ettersom han omtales som en «vindrikker» (Luk 7:34).

Det er altså  ikke alkoholen som er problemet i seg selv. Ved måtehold er det mulig å nyte alkohol uten å komme i strid med Bibelen. Misbruk av alkohol kan derimot føre til at man faller i synd. Fyll, festing «og mer av samme slag» advares det derimot tydelig mot (Gal 5:19-21).

8% av Norges befolkning har alkoholproblemer

Men så var  det samfunnsstatistikkene da, hold deg fast: Hele 8% av Norges befolkning (inkl kvinner og barn) har alkoholproblemer! 80% av voldshandlinger i Norge er forbundet med alkohol. 40% av tyverier skjer i påvirket tilstand. 50% av barn som kommer inn under barnevern kommer fra hjem hvor alkoholmisbruk har vært tilfelle ved én av eller begge foreldrene. 50% av alvorlig skadede motorvognførere og druknede var påvirket av alkohol. Og hvert tredje brannoffer og trafikkdrepte fotgjenger er påvirket av alkohol. Alkohol påvirker kulturen vår i ganske voldsom grad!

Norge har en  drikkekultur som ikke ligner noe man finner ellers i Europa, for oss handler det om å bli skikkelig fulle hver helg. Sånn er kulturen vår! Normalen er å drikke, og mange blir utsatt for et enormt drikkepress. Hvis man ikke drikker er man derfor per definisjon unormal, og man må forklare hvorfor man ikke drikker.

/p>

Du er et forbilde for noen

«Men hva med  måtehold da? Da blir jeg ikke full, og jeg klarer å kontrollere mine handlinger. Det må vel være greit?» Du er et forbilde for noen, det er noen som ser på deg, hvordan du lever livet ditt, og de lærer av deg. Dette er et veldig viktig poeng når vi snakker om drikkekultur blant kristne. De som ser deg nyte et glass vin, vet de at det stopper med det ene glasset? Det faktum at du drikker én boks øl kan for en annen bety at han kan drikke så mange bokser han bare vil. At du drikker kan være med å føre en annen til å falle i synd.

«Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall.» (Rom 14:20-21)

Du er et  forbilde og du har muligheten til å representere et alternativ. Å si nei til alkohol burde være helt ok og helt normalt. Norge trenger ungdom som tør å ta et slikt standpunkt, noen som kan gå foran å vise at det faktisk er mulig å takke nei til alkohol. Kanskje er dette aller viktigst der hvor drikkepresset er stort. Kanskje er dette viktig i ditt miljø?

Foto: Krystian Olszanski @ flickr