Å ta tankene til fange er ikke en billig selvhjelpsteknikk

Å ta tankene til fange er ikke en billig selvhjelpsteknikk

Selvhjelpsteknikkene har deg og din lykke i sentrum, mens Bibelen har universets skaper i sentrum.

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Jeg vet ikke om du har hørt uttrykket «Du kan ikke forhindre at en fugl flyr over hodet ditt, men du kan forhindre at den bygger et rede i håret ditt».

Det samme gjelder for tanker.

For tanker bare kommer. Dårlige tanker om meg selv og andre, så vel som gode tanker. Jeg kan ikke noe med det. De bare kommer.

Men det jeg kan noe med er hva jeg velger å dvele ved.

Ta tankene til fange

I Bibelen skriver Paulus at han tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus:

Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.
(2 Kor 10,4-5)

Jeg tror at noe av det «å ta tanker til fange» handler om er at jeg kan styre hvilke tanker jeg ønsker å dvele ved.

Kanskje tenker jeg at jeg er stygg, og jeg lar tankene spinne rundt dette og gjøre meg motløs. Men så kan jeg heller «tvinge» meg selv til å tenke at Gud som har skapt meg godkjenner meg og syns jeg er vakker, selv om kanskje ikke Hollywoods idealer gjør det.

Selvhjelpsteknikk?

Men personlig får jeg en vibe av at dette bare er en kristen form for billig selvhjelpsteknikk. «Se deg selv i speilet og let etter positive ting!», «Si til speilbildet at du er vakker!», «Tenk positive tanker om deg selv!»

For å være ærlig blir jeg litt kvalm av sånne selvhjelpsgreier…

Så hva skiller Bibelens oppfordring om å «ta tankene til fange» fra allmulige selvhjelpsteknikker?

Den store forskjellen

Jeg tror forskjellen er at selvhjelpsteknikkene har deg og din lykke i sentrum, mens Bibelen har universets skaper i sentrum.

Jeg er ikke interessert i selvhjelpsteknikker fordi jeg ikke er interessert i å prøve å tenke positive tanker om meg selv hvis det ikke stemmer med virkeligheten – hvis utgangspunktet for tankene bare er at jeg skal føle meg bra.

Jeg vil heller tenke sannheten om meg selv enn å leve på en sky av selvbedrag.

Gud er Sannheten

Men hvis Gud er vår skaper, så er det hans perspektiv som er sannheten – den objektive og egentlige sannheten. Alt annet er forvrenginger av virkeligheten.

Det vil si at hvis jeg dveler ved tanker som ikke er på linje med Guds tanker, lar jeg meg forme av noe som ikke er på linje med sannheten – jeg lar meg isteden styre av feilaktige tanker jeg har blitt forgiftet med av verden rundt meg.

Og da er det viktig å ta aktive grep for å styre tankene til å stemme med den egentlige sannheten. Slik at de ikke bare er forvrengt av Hollywoods verdier, mine egne snevre synsfelt eller andre menneskers meninger.

Velg å dvele ved det Guds ord sier

Ta tankene til fange som ikke stemmer med det Gud sier om deg.

Velg å dvele ved det Guds ord sier, ikke det du føler eller det samfunnet eller andre rundt deg sier.

La Guds sannhet være ditt sentrum.

 

KevinCarden / Lightstock

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.