Jeg lar fort tankene mine bli preget av SoMe, serier, nyheter og vonde ord som andre har sagt til meg

Jeg lar fort tankene mine bli preget av SoMe, serier, nyheter og vonde ord som andre har sagt til meg

Hvilke tanker skal få styre oss?

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

For en stund tilbake siden hørte jeg et sitat som gikk slik:

“Watch your thoughts, for they become words. Watch your words, for they become actions. Watch your actions for they become habits. Watch your habits for they become character. Watch your character, for it becomes your destiny.”

Raskt oversatt, blir det noe slik:

«Vær oppmerksom på tankene dine, for de blir til ord. Vær oppmerksom på ordene dine, for de blir til handling. Vær oppmerksom på handlingene dine for de blir til vaner, vær oppmerksom på vanene dine for de blir din karakter (din væremåte). Vær oppmerksom på din karakter for den setter retning på livet.»

Tanker former oss

Dette høres kanskje litt dramatisk ut? Det er jo ikke slik at når du tenker én tanke, så må du si den høyt, og når du har gjort én handling så har den blitt en vane.

Men, dette sitatet fikk meg til å tenke, men også til å stille noen spørsmål til meg selv om hvem jeg vil være. Hvis det virkelig er slik at tankene våre har såpass stor makt til å forme hvem vi er, og hvilket liv vi lever, da vil i hvert fall jeg at tankene mine skal være inspirert og formet av sannhet, og det som er godt.

For hva lar jeg egentlig prege tankene mine? Hvem får sette retning for dem? Hvilke tanker lar jeg bli, og hvilke lar jeg fly forbi?

Det som preger oss

Jeg vet med meg selv, at jeg fort kan ha mange løgntanker og la dem ta mye tankekraft. Tanker inspirert fra SoMe, serier, nyheter, vonde ord som andre har sagt til meg, eller ting jeg selv har opplevd.

Og når disse tankene får gro lenge nok, og slå dype røtter, legger jeg etter hvert merke til at de preger hvordan jeg prater til og om meg selv, men også om andre.

Det vi fyller oss med, kan og vil påvirke hvem vi er og hvordan vi lever livet vårt.

Dette preger også derfor hvilke handlinger jeg gjør eller ikke gjør, som igjen kan bli til et mønster av vaner, som videre blir et grunnlag for hverdagen min. Hverdagen min preger jo også personligheten min og den jeg er.

Ok. Wow. Merket at det her ble en s.m.u.l.e dypt. Men, kort sagt: det vi fyller oss med, kan og vil også påvirke hvem vi er og hvordan vi lever livet vårt.

Sanne tanker

Så, hvordan kan vi sørge for at tankene blir fylt av det som er sant, godt og til liv for oss? Og hva i alle dager skal vi gjøre med de tankene som ikke er det?

Jeg tror, og er overbevist om at Guds ord er sant, godt og til liv for oss. Jeg tror at vi må gå til livets kilde for å finne liv, hensikt og retning. Og bare for å oppsummere noe av det Gud sier om deg, så er det at du er:

 • elsket
 • ønsket
 • kjent
 • skapt med en hensikt
 • ikke glemt
 • dyrebar
 • verdt å dø for
 • kalt ved navn
 • utrustet
 • aldri alene
 • meget vakker
 • og så mye mye mer!

Tenk om vi kunne latt tankene våre ta utgangspunkt i dette, og la det påvirke livet vårt?!

Løgntanker

Men, vi lever i en uperfekt verden, og vi har en fiende som ikke vil at vi skal fylle oss med disse tankene, og sender oss stadig nedbrytende tanker. Slik det står i Joh 10,9: «Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge…»

Hva kan vi gjøre da?

Jeg tror vi trenger å gi tankene til Jesus. For bibelverset fortsetter nemlig med at Jesus sier: «…Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod» (Joh 10,9).

Jesus har tatt et oppgjør med alle disse løgntankene én gang for alle, og han vil fortelle deg en ny historie, historien om at du er elsket.

Praktisk

Helt til slutt: noe praktisk som kan hjelpe oss i møte med løgntanker:

 1. Identifiser tanken. Hvor kom den fra?
 2. Stemmer denne tanken overens med det Gud sier om deg?
 3. Ta tanken til fange, i Jesu navn. Ta autoritet over tankene som fienden prøver å fange deg inn i.
 4. Endre tankegangen: fyll deg med Guds tanker for deg, igjen og igjen og igjen.

 

 Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!
(Fil 4,8)

 

Om du har tanker som bekymrer deg, eller som hindrer deg i å leve god med deg selv eller andre, ta kontakt med voksen du stoler på, en sjelesørger eller psykolog. Mennesker er ikke ment til å klare livet og tankekaoset alene. Det finnes folk som kan og vil hjelpe – og som ønsker å lytte og bære tankene sammen med deg.

Pixabay

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.